Индивидуализация на наказанието. Теория и практика E-Book


Индивидуализация на наказанието. Теория и практика - Чавдар Грошев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Чавдар Грошев
ISBN: 9789542817031
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,48

ОБЯСНЕНИЕ:

Анализирана е нормативната уредба, съдържаща правилата за индивидуализация на наказанието, от нейното зараждане до момента. Проучени са институти на други държави, касаещи правилата за индивидуализиране на наказанието и са съпоставени с правилата в българското законодателство. Разгледани са обстоятелствата с различни степени на изразеност и тяхното конкретно влияние при избор на съответното на престъплението наказание.Изследвани са общите и специфичните правила на индивидуализацията на наказанието в действащото наказателно право в Република България.Подложени са на тълкуване законовите текстове, касаещи индивидуализацията на наказанието и е предложена дефиниция на понятието.Направените изводи и резултати са обобщени като конкретни предложения de lege ferenda, както като редакция на съществуващи текстове, така и като предложения за допълнения в НК.Практическата значимост на изследването е в няколко аспекта: улесняване и подпомагане на компетентните органи за правилното тълкуване, оценяване и прилагане на нормативната уредба, относно индивидуализацията на наказанието; направените изводи и предложения могат да поставят началото на дискусия за усъвършенстване на законодателството;предложенията, във връзка със специфичните правила за индивидуализацията на наказанието, аргументират извод за необходимост от Тълкувателно решение от ВКС, което да внесе унифицираност при тяхното прилагане;основните положения в изложението могат да се използват при обучението на студенти и практикуващи юристи.

.... За да направи преценка кое от двете наказания лишаване от 39 ... Теория и практика кодов, контролирующих ошибки - Р ... ... . Понятие и обща характеристика на наказанието 1. Понятие за наказание под наказание се разбира установена от закона мярка за държавна принуда, налагана от съда на лице извършило престъпление, засягаща неговите ... Общите правила за определяне на наказанието се съдържат в ... Индивидуализация на наказанието. Теория и практика ... ... Общите правила за определяне на наказанието се съдържат в чл.54-59 НК. Открояват се два основни принципа: 1.Принцип на законността-съдът мо... В тази категория на онлайн Книжарница Сиела можете да поръчате книги, учебници и ръководства по наказателно право. В раздела ще намерите множество специализирани издания, които ще ви бъдат полезни и интересни ... Теория и практика кодов, контролирующих ошибки - Р. БлейхутМир, 1986 г.Монографии известного американского специалиста, адресованная тем, кто На отделни страници подчертавания с молив. Използваме "бисквитки", за да предоставяме услугите си и да анализираме трафика. Настоящият труд е съобразен с действащото право и със съдебната практика към ноември 2011 г. и има за цел да представи в синтезиран вид и достъпна форма основите На правото на Европейския съюз....