Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II E-Book


Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547307333
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,25

ОБЯСНЕНИЕ:

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография - Константин КунчевВ сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2015 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.Във втората от тематично обособените части подробно се обръща внимание на недействителността на договорите, представителството и едностранните волеизявления (чл. 26–44 ЗЗД).Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

...ора (чл. 63 - 98) Константин Кунчев Сиби Съгласно чл ... Адвокатска колегия - Велико Търново ... . 70, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) добросъвестен владелец е този, който владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или формата на ... В сборника е събрана и систематизирана задълж ... 【Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... ... В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда ... Закон за задълженията и договорите . Чл. 2 Тълкувателно решение № 26 от 19.vi.1972 г., ОСГК на ВС То може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение. Чл. 139. Поръчителство може да се поеме и за част от задълженията на длъжника или при по-леки условия. ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Попр. ДВ. бр.2 от 5 ... Българското прецедентно право, Sofia, Bulgaria. 7K likes. Българското прецедентно право (www.290caselaw.com) е правно-информационна система за... Заглавие: Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част i Сключване и действие на договорите (чл. 1-25) На национално ниво основанието е уредено в чл. 26, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), според който: „Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при ... В сега действащия Закон за задълженията и договорите действието и правната уредба на симулацията се съдържа в чл. 26, ал. 2 и чл. 17 ЗЗД. ... В същия смисъл е и II.-9:201 от проекта за Обща референтна ... Маркетинг и реклама; Икономика и анализи; Счетоводство; Детска и младежка литература; Библиотека за ученика; Приказки; Книги за деца; Книги за тийнейджъри; Книги-игри; Книжки за оцветяване 1 3.Закон за задълженията и договорите:Задължителна съдебна практика и дру-ги съдебни актове:Част 4.:Неоснователно обогатяване.Водене на чужда работа ... Правото - съдебна практика, теория и казуси.3,8 хил. харесвания.Страница за интересни съдебни решения, казуси от адвокатската практика и теорията, свързана с тях. Законът за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите отмени някои от тези текстове (чл. 3-7 например), други - измени (чл. 8, 9, 26 и др.) - и добави три нови: чл. 20а, чл. 114, ал. 4 и ......