Европейски фондове, програми и проекти 2014 - 2020 E-Book


Европейски фондове, програми и проекти 2014 - 2020 - Проф. Ингрид Шикова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Проф. Ингрид Шикова
ISBN: 9789548702331
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,61

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата представя максимално достъпно и ясно обобщена и систематизирана информация за европейските фондове и програми през периода 2014-2020 г. Изданието има справочен характер и е полезно практическо помагало за всички, които имат интерес към участие в европейските програми. Целта му е всеки да намери „своята“ програма и да преоткрие многобройните възможности, за които не е подозирал. Известно е, че успехът принадлежи на информираните.За автораПроф. Ингрид Шикова е преподаватал в катедра „Европеистика” на Софийския университет „Св.Климент Охридски”. Цялата й професионална кариера е посветена на европейската интеграция. Била е ръководител на Информационния център на Европейския съюз. Работила е в Представителството на Европейската комисия в България. Има дългогодишен практически опит в разработването и управлението на европейски проекти. Преподава дисциплината „Европейски програми и проекти” . Автор е на справочника „Европейски програми 2007-2013 г.”

...дове са ... на средствата по фондовете за текущия период на финансиране 2014 - 2020 г ... Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ... . ... Програми и проекти. Фондове. Норвежки финансов механизъм 2009-2014. Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Финансов период 2021-2027. ... миграция и интеграция" 2014-2020; 2014-2020 г. и оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014- 2020 г., Ми ... Европейски Програми за Финансиране Собствен Бизнес ... . и оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014- 2020 г., Министерство на икономиката: Дистанционно обучение за изработка на европейски проекти и подготовка за нов програмен период 2021-2027; Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход" Одобрени проекти и бенефициенти ... Оперативни програми 2014-2020; ... и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg" (BG161PO002-3.2.01-0004 ... Актуална информация за програми и проекти. Информация за програми за финансиране от национални и европейски фондове ... ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ... Наръчник за разработване на проекти по Оперативните програми, финансирани от Европейските струк Национални програми и проекти. ... ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (съгласно чл. 4, ал. 3 от ПМС № 280 от 20.10.2015г.) ... Европейски фонд за интеграция ... Оперативни програми 2014-2020; ... специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове. Инфраструктура и програми. ... Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) Административно-териториално устройство ... ИНТЕРАКТ iii 2014-2020 . УРБАКТ iii 2014-2020 ... Проекти, изпълнявани по програма „Интеррег Европа" ... Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. ... Главна дирекция „Европейски фондове за ... Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" Министерство на труда и социалната политика. Адрес: София 1051, ул. "Триадица" № 2 Телефон: +359 2 811 96 00 Факс: +359 2 981 69 78 Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" 1000 София, ул."Триадица" №2, ет. 4 ЕС предоставя финансиране за множество разнообразни проекти и програми в области като: ... главно чрез 5 големи фонда — структурните и инвестиционните фондове. ... Между 2014 г. и 2020 г. - Ташка Габровска, държавен експерт, отдел „Програмиране и договаряне", Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти". Европейски фондове. Запознайте се с акту...