Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXI E-Book


Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXI -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786191526222
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,78

ОБЯСНЕНИЕ:

Свитък XXI на Архив за средновековна философия и култура се състои от четири основни части.В първата са представени текстове, четени пред лятната школа на EGSAMP, проведени под името "Битие и свобода. Метафизични основи на средновековната философия" през юли 2014 г. в гр. Елена, България.Във втората част намират място статии и превод, предоставени на редакцията в хода на 2014 г.В третата част са публикувани два текста, които са по-скоро косвено вгледани в Средновековието, но играят значима методологична роля и за философското изследване на Средните векове.В четвъртата част са публикувани два доклада, четени на юбилейното тържество по повод 30-годишнината от началото на лятната школа в Елена, рожденото място на българската школа за философска медиевистика, 25-годишнината от основаването на дисциплината "Философия на Средновековието и Ренесанса" във Философския факултет на СУ и 20-годишнината от основаването на Архив за средновековна философия и култура.

... Лв за Архив за средновековна философия и култура ... PDF І. УЧЕБНА ПРОГРАМА ... ... Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXIII https://bibliophilia.eu/archiv-für-mittelalterliche-philosophie ... „Архив за средновековна философия и култура" започва да се публикава през 1994 г. Неговият уникален за страната облик е резултат о ... Свитък Xxi - Институт За Средновековна Философия И Култура ... ... . Неговият уникален за страната облик е резултат от съзнателно съсредоточаване на редакторите му върху ... Философия, психология, религия. Архив за средновековна философия и култура. Свитък i и ii ... Архив за средновековна философия и култура - свитък xxv. Издателство: Изток-Запад: Корична цена: 18.00 лв. ----- www.eufunds.bg ----- Проект BG05M2OPP001-2.09-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. e-Medievalia - портал за обучение по медиевистика. ... Философия. Културна антропология на европейското средновековие ... Средновековна култура. Средновековна култура ... Поръчай "Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXIV" от Симеон Алексов на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399...