Категоризация на туристически обекти E-Book


Категоризация на туристически обекти -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309555
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,65

ОБЯСНЕНИЕ:

Включена е Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. С нея се уреждат минималните задължителни изисквания, на които трябва да отговарят тези обекти по отношение на изграждането, обзавеждането, оборудването, обслужването, предлаганите услуги, образованието или професионалната квалификация на персонала, а също така и редът за категоризацията им.Поместено е и извлечение от Закона за туризма в частта, с която се уреждат дейностите хотелиерство и ресторантьоство, контролът, осъществяван от компетентните органи, и административнонаказателната отговорност.

...зма кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти ... Община Бургас ОП "ТУРИЗЪМ" ... ... Експертната комисия по категоризация на туристически обекти разглежда заявлението по чл. 6, ал. 1 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 в 14-дневен срок от постъпването му и след като ... Отдел „Категоризация и контрол" осъществява дейността си въ ... ОП Туризъм :: Често задавани въпроси ... . 6, ал. 1 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 в 14-дневен срок от постъпването му и след като ... Отдел „Категоризация и контрол" осъществява дейността си въз основа на Правилника за организация на дейността на ОП „Туризъм", приет с Решение № 957/11.10.2007г. на Столичен общински съвет /СОС/ изменен с Решение № 555 от ... Категоризация на заведения и места за настаняване и удължено работно време ... Прекратяване на категория на туристически обект ... Авторско право за озвучаване на обекти; (както и тези до 26.03.2013 г.) туристически обекти, е трябвало да предприемат действия и за заявяване на подновяване на категорията на обектите до края на 2019 г. Председателите на експертните работни групи въз основа на констативния протокол в 7-дневен срок изготвят доклад до съответната експертна комисия по категоризация на туристически обекти ... „Опознай България - 100 национални тур...