Наказателноправна защита на политическите права на гражданите E-Book


Наказателноправна защита на политическите права на гражданите - Николета Кузманова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Николета Кузманова
ISBN: 9789542817383
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,82

ОБЯСНЕНИЕ:

Съществуването на правна уредба обаче само по себе си не е достатъчно. Държавата е длъжна да създаде и юридически гаранции за правата чрез предвиждане във вътрешното законодателство на ефективни механизми за тяхната защита при нарушаване.Целта на настоящото изследване е чрез анализ на действащата наказателноправна уредба, която има отношение към нормалното упражняване на политическите права на гражданите, проследяването на процеса на нейното развитие и причините, които са го предизвикали, да се потърсят отговори и обосноват изводи по няколко важни въпроси:- на нормалното упражняване на кои политически права наказателното право дава защита;- как е изградена тази защита и- използва ли действащото законодателство и други форми на защита на нормалното упражняване на политическите права, освен със средствата на наказателното право, и какви са те.Отговорите на тези въпроси следва да се основат на базовата по характера си изходна позиция – съдържанието, което наказателно право влага в термина „политически права на гражданите“.Допълненията на Наказателния кодекс от 2014 г., чрез които в обхвата на престъпленията против политическите права на гражданите се включи и защитата на участието на гражданите в референдум, породи и необходимостта в най-общ вид да се направи и разграничение между прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (една от формите, на които е участието в референдум) и политическите права на гражданите. Въз основа на това разграничение са направени и предложенията за промяна на уредбата на Наказателния кодекс.Глава втора съдържа анализ на отделните престъпления против политическите права, както и съпоставянето им с други сходни престъпления.

...те права на гражданите чрез средствата на на-казателното право ... Мария Михайлова - Институт за държавата и правото при БАН ... . 1. Особености на обекта на престъп ле нията Конвенцията за защита на правата на мигранти работници и членове на техните семейства (1990) се отнася до лице, което „ще бъде заето, е заето или е било заето със заплащана дейност в държава, в ... Обща харктеристика на престъпленията против политическите ... 《Наказателноправна защита на политическите права на ... ... ... Обща харктеристика на престъпленията против политическите права на гражданите. - De jure, 2013, № 2, 86-96. ТАНЧЕВ, Евгени Петров. Политическите права на гражданите в конституционали зма на САЩ. София: БЗНС, 1989. Съдържание Публикуваме текст на академик Стефан Павлов, който представлява подбор на части от неговата основополагаща монография "Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес на НРБ". Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими. (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други. Книгата представя „предисторията" и историята на политическите права на гражданите, тяхната същност и мястото им в конституционния статус на личността. Предлага се система на основните политически права на ... Основните права и задължения на българските граждани са дефинирани в Глава Втора на Конституцията на Република България, приета от Великото Народно събрание, в сила от 13.07.1991 г. Промяната в обществено-политическите условия през 1989 г. и приемането на Конституцията на Република България през 1991 г. възстановиха в чувствителна степен пълнотата на съдържанието на политическите права на ... Граждански права са гарантирани на гражданите от държавата.Докато човешките права са естествено присъщи на хората, то гражданските права са отдадени от държавата на нейните граждани и са гарантирани от законите. Европейската конвенция за защита на основните права и свободи (ЕКПЧ) предоставя възможност на държавите-страни по нея при определени извънредни ситуации (война, терористичен акт, извънредно положение) и при ...  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОНИКА КАТЕДРА "СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ" КУРСОВА РАБОТА Дисциплина:Защита правата на човека Тема: Защита правата и свободите на гражданите според българс Документ от ... Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте ... Подкрепа за правата на гражданите . ... който се произнася по нарушения на гражданските и политическите права, установени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните ... Субективната страна на престъплението Стоян Стойков Въпросите относно вина­та винаги са били едни от най-противоречивите в наказателното право. Изследванията по темата са обект на анализ във всички клонове на ......