Кой има полза от това? (Cui prodest?), кн. 4 - Древноримски загадки E-Book


Кой има полза от това? (Cui prodest?), кн. 4 - Древноримски загадки - Данила Комастри Монтанари pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Данила Комастри Монтанари
ISBN: 9789543983537
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,22

ОБЯСНЕНИЕ:

Рим през студената зима на 46 година след Христа.Един брутален убиец се нахвърля върху робите в дома на Публий Аврелий. Той е изключително интелигентен жесток сериен убиец, с железни нерви, нехаен към опасностите, без никаква милост и без никакъв очевиден мотив, който да обясни поведението му. Изглежда, че неговата главна цел са хомосексуалистите, но от време на време не пренебрегва дори сексуално по- „обикновените“ жертви.Повикан да разследва тези жестоки убийства в компанията на Кастор, своя доверен и изключително хитър секретар александриец, единствените улики, които сенаторът детектив Публий Аврелий Стаций успява да събере от местопрестъплението са една кървава следа и една пешка за латрункули, шахът у древните римляни. Твърде малко, за да разбере мотива. Трябва да събере достатъчно доказателства, за да даде име и лице на убиеца и то преди той да убие отново. Резултат от брутална лудост ли е това или кървавите дела на виновника крият нещо повече, нещо различно? Има един единствен начин за сенаторът детектив да се справи и той е да открие виновника предлагайки себе си като стръв...

... да бъде ... 3.4. Учредяване на холдинг ... PDF Собствените Марки Българският Отговор ... . Има 2 начина - за да съществува холдинг е необходимо да има дъщерни дружества. - От горе на долу. Учредява се дружество (някакво капиталово ТД). ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление / НП / № 421/08.02.2018г. издадено от Началника на Мит ... Древноримски загадки ... .02.2018г. издадено от Началника на Митница Югозападна в частта, в която на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата вещите ... Твърди, че като акционер, притежаващ 45,40 % от акциите на дружеството, чието искане за свикване на общо събрание не е било удовлетворено в едномесечен срок, има право да бъде овластен да стори ... с касов бон; фактура от 16.12.10 г. с касов бон; протокол за разпит на обв. А. М. от 22.12.11 г. писмо от Окръжна прокуратура - Благоевград до РУП - xxxxxxxx с вх. № 2228/11 г. от 20.01.12 г.;писмо от РП - Сандански с ... и от други златни находища в България , Сърбия и Северна Канада , включително 51.4% от дяловете в дъщерното си дружество "Авала Рисорсиз ", 47.3% от "Дунав Рисорсиз " и 10.7% от "Сабина Голд енд Силвър ". Разбира се, има и изключения, но по принцип-към момента - администрацията не счита платформата за равнозначен начин на подаване на питания по ЗДОИ, като подадено на място-на гише. Излага подробни правни съображения и моли на основание чл.692,ал.4 от ТЗ съдът да извърши промяна в списъка като изключи предявените и приети вземания на този кредитор:37 864.49 лв.-вреди от ... 2014 г., е 4 854.2 хил., или с 3.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 9.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. Производството е такова по реда на чл.423 от ГПК. образувано е по възражение с вх. №1833/01.04.2015 г. на ШОС, подадено от Н.А.Н., ЕГН-*****,*** против заповед за изпълнение №1452/13.10.2014 г., издадена по ч. гр. д ... Главен иск в размер на 25 500лв - част от общо дължима сума от 66 728,02 лева, представляваща стойност на извършени от ищеца и незаплатени от ответника СМР по Анекс № 1/07.12.2015год. към Договор за ... Информация съгласно чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2/17.09.2003 г. - Към 31.03.2017 г. дружествата от групата предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на Групата на Химимпорт АД са: 4 от заявлението (информация за премахване на незаконни постройки в квартал „Максуда") - касационна жалба от нас - а.д. № 5865/2016 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 17.05.2017 г.; при участието на секретаря ХРИСТИНА ЦЕКОВА разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА т.д.№110/2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното: Производство по чл.690 и сл. от ТЗ. cui prod...