Въззивно производство по наказателни дела E-Book


Въззивно производство по наказателни дела - Георги Митов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ: Георги Митов
ISBN: 9789547309579
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,59

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на въззивното производство за проверка на първоинстанционни присъди. В триинстанционния модел на наказателното правораздаване въззивната проверка е основен контролен механизъм на невлезлите в сила съдебни актове.На основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на това производство в НПК, историческото развитие на института от Древността до наши дни, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои европейски държави и критично коментираната съдебна практика и практиката на Европейския съд по правата на човека, авторът разработва основните въпроси на този контролен способ. Предметът на изследване обхваща теоретичното изясняване на същността на въззивното производство за проверка на присъдите и неговите характерни черти, правото на жалба и протест, действията на първоинстанционния съд по образуване на въззивното производство и проверка на тяхната допустимост и редовност, производството пред въззивната инстанция и правомощията на въззивния съд.В книгата се предлагат решения на редица неуредени въпроси и празноти в законовата уредба на института, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за законодателно усъвършенстване на този основен контролен механизъм.Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на наказателния процес.За автораГеорги Митов е доктор по право, доцент в юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по наказателнопроцесуално право, наказателноизпълнително право, международно сътрудничество по наказателни дела и международен наказателен процес. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

...арамлийски: 3.6.2020 14:00: 20201200600142 от 22 ... PDF НАРЪЧНИК ссъдддееебния зззааседдааател ... .05: Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог ... 2250 Други частни наказателни дела: ... 7160 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за ... Наказателни дела за месеца - justice.bg ... . 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за ... Тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер. 12.00 лв. 23: Граждански искове по наказателни дела върху уважения иск /не по-малко от 50 лв./ 4%: 24: Въззивно производство по наказателни дела — 0.0 от 5 (0) | sku: bkbke000622. Автор: Георги ... публикувани съдебни актове. Проект "Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Научи повече за книгата "Въззивно производство по наказателни дела" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА • Наказателни дела от общ характер (НОХД) Образуват се по обвинителен акт внесен от прокуратурата (районна или окръжна) или по внесено от прокурора споразумение с обвиняемия по реда ... Купи онлайн Въззивно производство по наказателни дела - Георги Митов за 18,00 лв. от Galaxy.bg Митов, Георги (2016) Въззивно производство по наказателни дела София: Сиби, 2016, 304 с. isbn 978-954-730-957-9 cobiss.bg-id 1274998244 Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГТК - Въззивно производ...