Процесуални аспекти на конфликта на интереси E-Book


Процесуални аспекти на конфликта на интереси - Марина Михайлова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Марина Михайлова
ISBN: 9786191950836
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,30

ОБЯСНЕНИЕ:

Необходимостта от разглеждането на конфликта на интереси от гледна точка на правоприлагането произтича от наличието както на сравнително нов закон в материята, така и от неголемия брой на установени случаи на конфликт на интереси с влезли в сила административни актове или съдебни решения. Другата причина са различията в тълкуването на нормите на ЗПУКИ от страна на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и от Административен съд София–град и Върховния административен съд.Настоящето изследване е насочено към анализ на теоретична основа на правното и фактическо явление „конфликт на интереси”, както и на съдебната практика по ЗПУКИ. Фокусът е поставен върху обхвата на съдебния контрол, осъществяван върху актовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. С оглед нуждата от хармонизиране на българското и европейското законодателство в тази сфера, в изследването е даден подробен анализ на съдебния контрол при сравнението му със законодателството на ЕС и правораздаването на съдилищата на Съюза.

...омента, в който е започнал конкретния сблъсък, произлиза от английския синоним за сблъсък Conflict ... Марина Михайлова / Онлайн Книжарницa Сиела-Доставка на ... ... . ... Процесуални аспекти на конфликта на интереси на Марина Михайлова сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси регламентира правилата за ... ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ - МАРИНА ... ... . Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси регламентира правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи публична длъжност. Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове 12.00 лв. Процесуални аспекти на конфликта на интереси На 15 декември 2015 година в сградата на Върховен административен съд беше представена новата книга на съдия Марина Михайлова „Процесуални аспекти на конфликта на интереси". ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ - МАРИНА МИХАЙЛОВА - СИЕЛА от 10 юли 2018г. Прочети повече › КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - НЕВЯНА ... НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на П. Т. П. с ЕГН ***** - кмет на гр. Ш., тъй като, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗПУКИ не е извършвал ... Теория на Ерих Фром за двата вида агресия. Според Фром агресията може да бъде два вида: 1) Адаптивна - рационална, защото се проявява при наличие на заплаха за жизнените интереси на личността. ЗАЩО БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВУМ? Целта на магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси - юридически и ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ - МАРИНА МИХАЙЛОВА - СИЕЛА от 10 юли 2018г. Прочети повече › КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - НЕВЯНА ... Вещноправни аспекти" (2008), както и на много други публикации. ... Коментар на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Невяна Кънева ... Процесуални аспекти на ... Търсене на: конфликтът. във всички раздели само в настоящия само в настоящия ... ... конфликта на интереси. Изданието на ОИСР от 2003 г. „Препоръки към насоките за управление на конфликта на интереси в сектора на държавните услуги" е използвано за основа при раз...