Теория на наказателното правораздаване E-Book


Теория на наказателното правораздаване - проф. д.ю.н. Никола Манев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ: проф. д.ю.н. Никола Манев
ISBN: 9789542819080
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,84

ОБЯСНЕНИЕ:

Предмет на работата са признаците на правораздаването, неговата обща характеристика при действие на правилото за разделение на държавната власт. Очертава се дейността по разглеждане и решаване на наказателни дела, като се откроя ва естест вото на правораздавателния акт и неговите ефекти. Един от правните феномени е законната сила на тези актове, тяхната непререшаемост и задъл жи тел ност, подобна на правна норма. Оттук произтича и въпросът, кой то следва да намери обоснован отговор: има ли правораздавателният акт зна че ние то на източник на обек тив ното право или все пак зна че ние то му е в сферата на прилагане на нормите. Това поставя и проблема за другите ефекти на акта като преюдициалност и презюмиране на фактически обстоятелства.За автораПроф. д.ю.н. Никола Манев е ръководител на катедра "Наказателноправни науки" в ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и е председател на Общото събрание на факултета. Професор е по Наказателнопроцесуално право в ПУ "Паисий Хилендарски", Нов български университет и в Института за държавата и правото при БАН, където е член на секция "Наказателноправни науки" и на редакционната колегия на сп."Правна мисъл". Автор е на над 90 научни публикации, главно в областта на наказателния процес.Работил е като ръководител на отдел "Съвет за криминологически изследвания"към Върховната касационна прокуратура.

...породени от из¬вършване на ... Курсова работа по теория на правораздаването, Курсова ... ... ... Книги на "Никола Манев"-10%. Развитие на реформата на наказателния процес ... Теория на наказателното правораздаване. Наказателното правораздаване през погледа на медиите. (deposited 23 Dec 2014 11:47) [Currently Displayed] Наказателното правораздаване през погледа на медиите. (deposited 15 Aug 2018 06:16) Наказател ... Теория на наказателното правораздаване. проф. д.ю.н ... ... . (deposited 15 Aug 2018 06:16) Наказателното правораздаване през погледа на медиите. (deposited 23 Dec 2014 11:47) Наказателното правораздаване през погледа на медиите. (deposited 15 Aug 2018 06:16) [Currently Displayed] Т.е. в системата на прокуратурата, макар и в онова чудо на чудесата, наречено "специализирана прокуратура", някой, който вероятно претендира, че е с всичкия си, е написал тази версия и ... Наказателен процес. Схеми и таблици пето преработено и допълнено издание. Петото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателно-процесуално право, изучавана в юридическите ... Принципи на доказването. Използвана при проф. Тенчо Колев в ЮЗУ Неофит Рилски гр. Благоевград.... Правосъдната система и правната система са доста по-широки. Имат функциите да ни кажат как да се случват по нормален начин обществените отношения, а не да са средство за осъществяване на форма на репресия. Теория на наказателното правораздаване Проф. д.ю.н Никола Манев ... Теория на наказателното правораздаване ......