Актуални промени в правната уредба на устройството на територията E-Book


Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Савин Ковачев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ: Савин Ковачев
ISBN: 9789546082367
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,87

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата съдържа актуализирания текст на Закона за устройство на територията и на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.Акцент в изчерпателния приложен коментар са важните промени в Закона за устройство на територията, свързани със статута и дейността на общинските органи по Закона за устройство на територията, с урегулирането и застрояването на поземлените имоти, със статута на оградите, заварените и временните строежи, с дейностите в свлачищните райони, с процедиране на устройствени планове, с одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството, със статута на страните в строителния процес и отношенията между тях, с оспорване на индивидуалните административни актове, с материята на административния контрол и административнонаказателната отговорност по устройство на територията.В обзорния коментар по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се разясняват както последните промени, така и актуалния режим на зона „А“ за териториално-устройствена защита.Цялото съдържание на тази книга е Включено В компютърния информационен продукт „ЕПИ Собственост“.Авторският коментар е дело на Савин Ковачев. Авторът е известен и уважаван специалист в областта на устройството на територията и строителството, с активно участие в разработването, в разясняването и в прилагането на нормативната уредба в тази област.Целева аудитория: Юристи; архитекти, инвеститори, проектанти и строители; областни администрации, общини и кметства; специализирани държавни структури; предприятия и прочее.

...АГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение в София на тема: АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ... Издателски комплекс Труд и право | право, издателство труд ... ... ... Приключило 17 юни 2020 Варна Обучение „Варна: Актуални практически проблеми по прилагане на нормативната уредба в областта на устройството на територията и кадастъра" Търговско и облигационно право. На добрите хора - Н. Актуални промени в правната уредба на устройството на територията Закон за счетоводството - Търговски сделки Търговско право. Книгата изследва въпроса ... Актуални промени в правната уредба на устройството на ... ... . На добрите хора - Н. Актуални промени в правната уредба на устройството на територията Закон за счетоводството - Търговски сделки Търговско право. Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството „заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства. Издателство "Нова Звезда", Sofia, Bulgaria. 1,3 хил. харесвания. книги, счетоводна, икономическа ......