Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание E-Book


Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2019
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192261283
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,43

ОБЯСНЕНИЕ:

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

... 5 юни 2019 г. ... Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане ... Производство по създаване на имотен регистър - ИК "Труд и ... ... ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 34 ОТ 2000 Г.) Закон за кадастъра и имотния регистър 2 16 c03 5. издание към 5 юни 2019 г. Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 34 ОТ 2000 Г.) Закон за кадастъра и имотния регистър 2 16 c03 5. издание към 5 юни 2019 г. Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание ... Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Цена: 1.60 лв. Книга. Настоящото издание съдържа: Общи положения Кадастър Агенция по кадастъра Лица, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра Съдържание на кадастъра Специализирани карти, регистри и ... (2) За нанасяне в кадастъра и за вписване в имотния регистър, както и за справки и услуги по чл. 55, 56 и 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Author: Stefi Last modified by: Katya Tsvetkova Created Date: 10/17/2018 2:33:00 PM Company: Cadastre Agency Other titles: ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), поместени в ДВ, бр. 49 от 2014 г., предвидиха нов ред за създаването на имотния регистър. Поради това някои дейности, които понякога включват съдебните институции имат предимно административен характер (например кадастъра и имотния регистър или търговските регистри „Европейски бизнес регистър")4 . ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР В сила от 01.01.2001 г. Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ ......