Ново счетоводно законодателство Т.2 - Национални счетоводни стандарти E-Book


Ново счетоводно законодателство Т.2 - Национални счетоводни стандарти - Антон Свраков, Бойка Брезоева и др. pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ: Антон Свраков, Бойка Брезоева и др.
ISBN: 9789546082350
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,85

ОБЯСНЕНИЕ:

Съдържание:Актуализиран нормативен текст на стандартите.Изчерпателни приложни коментари и разяснения по всеки от стандартите.

...придобиването на едно предприятие от друго, както и обединяването на участия, когато придобиващият не може да бъде идентифициран ... Новини - Danatsi TITA ... . Ново счетоводно законодателство, том 2: Национални счетоводни стандарти на Колектив сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. В ДВ, бр. 3 от 12.01. 2016 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12. 2015 г. за изменение допълнение на Националните ... ново счетоводно законодателство - ИК "Труд и право" ... . В ДВ, бр. 3 от 12.01. 2016 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12. 2015 г. за изменение допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01. 01.2016 г.... Ново счетоводно законодателство Т.2: Национални счетоводни стандарти Антон Свраков, Бойка Брезоева и др. 30.00 лв. 3.1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Финансовите отчети трябва да са съставени ясно и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Национални счетоводни стандарти ... Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти и Закона за банките.2. За отчитането на обекти, сделки и операции, което не е уредено с този ... ПРЕДПРИЯТИЯ - НСФО В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА ПРИЛАГАТ НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ? Национални счетоводни стандарти (НСС) и ... да съставят пълен комплект финансови отчети на база приложимите счетоводни стандарти) и чл. 29, ал. 6 (по отношение на малките предприятия, избрали да ... т.2 (т. 2.1 и т. 2.2) ... дународните счетоводни стандарти за публичния сектор, поради факта, че ... следвало да се насочат към разработване на отделни Национални счето- 1. Националните счетоводни стандарти - за предприятията, които съставят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните счетоводни стандарти; 2. Промените в ЗСч, в сила от 01.01.2019 г. към национални счетоводни стандарти. Общи разпоредби Общите разпоредби дават най-синтезирани насоки за признаването и последващото отчитане на основните елементи на финансовите отчети. Характерни особености на Международните стандарти за финансови отчети в сравнение с националното счетоводно законодателство и българските традиции по отношение на счетоводството......