Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки E-Book


Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309777
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,49

ОБЯСНЕНИЕ:

Приложение към сборника "Обществени поръчки" (13. издание)Това издание съдържа новия Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, който се прилага от 15 април 2016 г. Включена е и Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.Надяваме се да бъдем полезни за всички читатели, които вече са закупили 13-то издание на сборника "Обществени поръчки".

...ЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В сила от 01 ... Обществени поръчки ... .10.2004 г. Обн.ДВ.бр.84 от 27 ... Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г., приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г., обн. КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 21 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.) § 3. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно: 1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП; 2. планирането и подготовката на възлагането на ... Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Прокуратура на Република България, приети със Заповед № РД 02-11/13.05.2016г. на главния прокурор Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) ... още Свързани документи ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2008 Г.) § 11. В този сайт ще намерите обявените от Университета за национално и световно стопанство обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. В сила от. 01.07.2006 . г. Приет с ПМС № Правилник за ...