Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права E-Book


Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права - Делян Недев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2017
ПИСАТЕЛ: Делян Недев
ISBN: 9789542824749
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,65

ОБЯСНЕНИЕ:

Изследването се интересува от зависимостта на първично придобитото право от пораждащия го фактически състав. Обхванати са различни хипотези, като се обсъждат правата на оригинерния собственик, предходния титуляр на правото, техните кредитори и правоприемници. Много от поставените въпроси засягат различни правни отрасли: конституционно право, вещно, облигационно и семейно право, граждански процес, административно право и процес, наказателно право и процес. Поради това книгата е насочена към широк кръг читатели: научни работници, практикуващи юристи и студенти по право.

...ане на вещни права" Тип: научна монография Автор: Делян Недев Художник на корицата: Стоян Кораков isbn: 978-954-28-2474-9 Дата на издаване ... Търсене на: Вещно право, - store.bg ... ... .Въпрос № 17 ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ Същност и видове. Ограничения на собствеността. Интелектуална собственост. Собственост на чуждестранни лица. Способи за придобиване на собствеността. Придобивна давност. Понятие за ... Възможност за ко ... 22. Придобивни способи. Придобиване на вещни права чрез ... ... . Собственост на чуждестранни лица. Способи за придобиване на собствеността. Придобивна давност. Понятие за ... Възможност за компенсация в случай че намалим цената на продукт, закупен от нас през последните 7 дни. Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права „ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА" ДЕЛЯН ЙОРДАНОВ НЕДЕВ - задочен докторант Научен ръководител: доц. д-р Мирослав Димитров гр. София, 2016 г. Тема на дисертационния труд: „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права" 1. Информация за дисертанта. Уважаеми членове на научното жури, Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Един възможен, но необикновен предговор към книгата на д-р Делян Недев "Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права". 7 Критика на възгледа, че в разглежданите по-долу състави се касае за законно ограничение на собствеността, и защита на тезата за характера им на сервитутни права вж. у Петров, Вл., Законът за ... ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВЕЩНИ ПР...