Антикорупция E-Book


Антикорупция -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789542825296
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,37

ОБЯСНЕНИЕ:

Изданието съдържа Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г.), с който са отменени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

...и неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Агенция по заетостта, може да бъде подаден по някой от следните начини: Антикорупция ... Община Пирдоп - Антикорупция ... . Обща информация; Електронна форма за подаване на сигнали за корупция; Риболов. Научен риболов; Аквакултури. Нормативна уредба; Регистрация на обекти за аквакултури ... Отчет за изпълнението на Антикорупционен план на Министерство н ... Комисия по превенция и противодействие на корупцията ... . Научен риболов; Аквакултури. Нормативна уредба; Регистрация на обекти за аквакултури ... Отчет за изпълнението на Антикорупционен план на Министерство на културата за 2018 г. Изпълнителна Агенция Борба с Градушките, градушка, АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН . Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България, приета с Решение на ... Антикорупция Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Начало Антикорупция Start.bg - портал за корупцията и антикорупцията в България и по света. Борба с корупцията, форуми за корупция и др. Престъпления, свързани с корупция, новини Търговски дружества Звено за контакт относно продукти в строителството Географска информационна система Регистър на агломерациите Достъп до информация Антикорупция Регистър декларации ... Антикорупция; Защита на личните данни; За гражданите. За гражданите; Права и задължения на пациента; Път на пациента; Потребителска такса; УКД; Издаване на ЕЗОК Антикорупция. Начало » Антикорупция. Антикорупционен план в системата на образованието и науката (2016-2020 г.) Антикорупция. i. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Министерството на труда и социалната политика и Второстепенните ... Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на служителите от администрацията на Патентно ведомство на Република България 65.50 mb Антикорупция Антикорупция ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към РИОСВ - Варна Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Списък на лицата неподали декларации и неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ Регистър на съставените АУАН Влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси Отчет за изпълнен...