Българска литература от Освобождението до Първата световна война -част II E-Book


Българска литература от Освобождението до Първата световна война -част II - Милена Кирова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Милена Кирова
ISBN: 9786190201564
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,9

ОБЯСНЕНИЕ:

 Проф. Милена Кирова извежда на преден план някои забравени произведения и поставя във фокус нови оценки на вече познати творби със съзнанието, че това, което наричаме литературна история, не съвпада с реалността на ситуацията, в която се е случила българската литература от Освобождението до Първата световна война. Първият том на беше посветен на авторите, чието творчество започва и се разгръща (а понякога и се изчерпва, както в случаите с Алеко Константинов и Захарий Стоянов) в първите две следосвобожденски десетилетия, до края на XIX век. Вторият том се занимава изцяло с модернизма, по-точно с първите две стъпала на неговата поява в българската литература: кръга „Мисъл“ и символизма. Нарисувани са портрети на авторите Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров, Димитър Бояджиев, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Теодор Траянов, Христо Ясенов, Емануил Попдимитров. Цялата книга е написана ясно, достъпно, с амбицията да бъде полезна и увлекателна.Българска литература от Освобождението до Първата световна война“ е книга, която израства от лекциите на проф. Милена Кирова в Софийския университет. Нейното съдържание следва програмата на студентите по българска филология и е съобразено с техните потребности и познавателни способности. В същото време това е книга, която може да въведе широк кръг читатели в историята и проблематиката на българската литература. Тя си служи с голямо количество фактологична информация, представя не само класически автори и произведения, но редом с тях и по-малко известни, дори забравени днес творци. Всички наблюдения и анализи се базират на конкретни исторически процеси, документирани явления и утвърдени от времето критически съчинения; обобщенията се стараят да изграждат връзки между миналото и настоящето на българската култура. Цялата книга е написана ясно, достъпно, с амбицията да бъде полезна и дори увлекателна. Част 2 обхваща автори и процеси, които попадат в първите два етапа на българския модернизъм: кръга „Мисъл“ и поетите символисти. С цялостни портрети са представени деветима автори. С изключение на Петко Тодоров, всички останали са поети: от Пенчо Славейков и Пейо Яворов до Дебелянов, Лилиев и Траянов.

... до Първата световна война ... Обща култура ... . Ч. 1 Уилям Шекспир. Прев.: Кирил Кадийски Сонети Валери Стефанов Любовни истории от Вавилонската библиотека Еманюел Карер Българската литература от Освобождението до Първата световна война Възрожденска литература (18 в.-1878) Османско владичество ... Милена Кирова - Уикипедия ... .-1878) Османско владичество (14-19 в.) Осмисляйки свършеното от идеологически разкрепостената българска критика след промените, Св. ... Българска литература от Освобождението до Първата световна война. С., 2016. ... "Мир" от 1912-1913. // Език и литература, 1989, № 2, 91-96. Пътят към една книга за българите. Наблюдения върху народоведското творчество на Антон Страшимиров по времето на Първата световна война ......