Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения E-Book


Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения - Живко Сталев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 1999
ПИСАТЕЛ: Живко Сталев
ISBN: 954-638-049-0
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,85

ОБЯСНЕНИЕ:

...ежат: Решения ... Константин Габровски околийски съдия Поначало всички решения и присъди подлежат на обжалване ... DOC ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ... . Неподлежащите на обжалване решения и присъди са изключения, които требва да са изрично предвидени в процесуалните ... Обжалване на съдебните определения по искови дела. - Съвр. право, 2000, № 2, 15-27. Някои актове по граждански дела, ... Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения ... ... ... Обжалване на съдебните определения по искови дела. - Съвр. право, 2000, № 2, 15-27. Някои актове по граждански дела, подлежащи на касационно обжалване. До приемането на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ през 2007 г., в сила от 1 март 2008 г., тълкуване на спорните въпроси във въззивното производство беше дадено с Тълкувателно решение № 1 от 04.01.2001 г. по гр. д. № 1/2000 г. на ... На касационен контрол подлежат всички решения: за решенията по същество няма съмнение; подлежат на касационно обжалване и тези, които не решават спора - за обявяване нищожността на ... 3.1. Основание за допускане на касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост на обжалваното въззивно решение - чл. 280, ал. 2, пр. 1 и 2 ГПК Образувано е по искане за допускане на касационно обжалване на Н. В. А. и М. В. А. , на въззивно решение на Пловдивски апелативен съд № 685/ 26.11.2008 г. по гр.д. № 1051/ 2008 г. новото основание за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ ГПК ще има много ограничено приложно поле. Практиката ще покаже, но би могло да се предположи, че няма да бъдат много ... В официалния раздел на „Държавен вестник", бр. 86 от 27.10.2018 г., е поместен Указ № 217 на Президента на Република България, с който се обнародва Закон за изменение и допълнение Тема 10. Въззивно обжалване и касационно обжалване. Обжалване на определенията. Тема 11. Отмяна на влезли в сила решения по чл. 303 и 304 ГПК. Тема 12. Особени съдебни искови производства. Прокуратурата не дължи държавна такса при обжалване на всеки съдебен акт по тези дела, включително при въззивно и касационно обжалване на съдебните решения. §22 Новини Общото събрание на ГК на ВКС реши, че прокуратурата при въззивно и касационно обжалване като ответник по иск за обезщетение на вреди по ЗОДОВ е освободена от държавна такса Дължат ли държавните учреждения държавна такса при въззивно и касационно обжалване на решения по трудови дела и дела по искове за парични вземания на държавните служители по Закона за ... В решението е прието, че с договори по нот. актове № 37/1990 г. и № 12/1991 г., ищцата Е съпругът и Б. Б. (починал на 08.05.1992 г. и оставил за наследници ищците Е съпруга, Х. Д. - син и Е. Т. - дъщеря) са ... Решения на въззивния съд по жалбата. Касационно обжалване на решенията. Предмет, основания и правомощия на касационния съд. Решения на касационната инстанция. Обжалване на определенията. Не подлежат на касационно обжалване определенията по дела с обжалваем интерес до 1000 лв. ... Решението се обявява в регистъра на съдебните решения, който е публичен и всеки има право на ... Право на въззивно обжалване може да се използва и когато право на иск не съществува. 3. Образуване на въззивното производство - ч...