Закон за митниците; приложения, наредби E-Book


Закон за митниците; приложения, наредби -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2000
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 954-741-021-0
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,94

ОБЯСНЕНИЕ:

...ановление на Министерски съвет № 345 от 21 ... Електронното управление в условията на членство на ... ... .12.2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда ... Закон за митниците (ДВ, бр. 15 / 6.02.1998 г., посл. изм. ДВ бр. 98 от 9.12.2016) Оперативна програма Околна среда Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда История на митниците. ... Закон за акцизите и данъчните складо ... Закони Start.bg - закони, наредби, правилници и ... ... . ... Закон за акцизите и данъчните складове - редакция към ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г. ... Наредби. Наредба № h-1 от 22.01.2014 г. 21 резултата за "наредби "Ключови думи: Търсене в: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците Обсъждане от 29.02.2016 г. до 14.03.2016 г. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси Наредби на Министерство на здравеопазването. Наредба за изменение и допълнение на Наредба ... С последните промени в закона се извърши прехвърляне на дейността по оценяване, определяне, нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи за медицинските изделия от Държавната агенция по метрология и ... Закон за движение по пътищата ... Общи приложения. ... , министърът на транспорта издава наредби и инструкции. §12 Законът влиза в сила на 1 септември 1999 г., с изключение на разпоредбите на Член 143 ... Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г.) С наредбата се определят организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове разположени на вътрешните и външните граници, както и ... ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ ... (ЕО) № 852/2004 и Приложения ii и iii от Регламент (ЕО) № 853/2004. ... издава наредби, които: 1. въвеждат следните директиви на Европейския съюз: а) Директива 2007/42/ЕО на Комисията от 29 ... Чл. 1. Този закон урежда устройството и организацията на митническата администрация и извършваната от нейните органи дейност. Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) — Закон за митниците от 2002 г., чиито разпоредби позволяват декларирането на обстоятелства пред митническите администрации да се извършва и по електронен път; Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019 г.) Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Закон за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 04.08.2017 г. pdf / 323.08 KB. Закон за митниците. pdf / 6738.77 KB. Закон за виното и спиртните напитки, в сила от 1.01.2019 г. pdf / 5632.56 KB. Закон за държавния бюджет ......