Указания за попълване на митнически декларации E-Book


Указания за попълване на митнически декларации -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 1999
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 954-879-589-2
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,73

ОБЯСНЕНИЕ:

...и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" (Изм ... Dhl | Съвети За Попълване На Товарителница | Български ... . - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Универсален митнически софтуер за попълване на необходимите митнически документи и информационна система с митническа тарифа и основните нормативни актове, регулиращи вносно-износния режим на Р. Полето на т. 31 за лицата с ... Видео инструкция за подаване на предварително попълнената ... ... . Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква „и" от ... Декларация за промяна по чл. 35, ал. 1, т. 4. Изтегли Указания за настройка преди попълване на декларацията. Изтегли Уеб-базирано приложение "Отчет за дейността на читалищата за периода 1.01.2017 - 31.12.2017 година" Идентификация на служители и анкетьори на Териториалните статистически бюра Срокът за подаването на декларацията е 30 април 2020 г., като отстъпка от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до края на март, припомнят от приходната агенция. Съществуващите към момента профили на икономическите оператори за подаване на митнически декларации за внасяне (МДВ) и декларации за временно складиране (ДВС) по електронен път ще са ... Единен електронен формат и указания за коректното му попълване за подаване в електронна форма на митнически манифести и Единни Административни документи (митнически декларации). 2. В Приложение № 1 на ред 1 в част ІІ се посочва общият размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения от работодателя по реда на ЗДДФЛ.Това е размерът на авансово удържания и/или внесения през годината ... extrade e програма за попълване на митнически декларации и документи, използвани в митническата дейност. Товарителницата е документът, който Ви гарантира навременната, точна и сигурна доставка. Използвайте нашето бързо ръководство за да попълните правилно своята Ди Ейч Ел товарителница. Възможност за копиране на данни от стар в нов документ. Отпечатване на документа на хартиен носител. Стойности по подразбиране, които се зареждат автоматично при попълване на нов документ. Указания за попълване на Интрастат декларация Инструкция за ползване на online модула на информационната система Интрастат DOC, 2.2 MB, от 18.08.2008...