Извършване данъчни проверки и ревизии E-Book


Извършване данъчни проверки и ревизии - Димитър Радонов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2000
ПИСАТЕЛ: Димитър Радонов
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,19

ОБЯСНЕНИЕ:

...звестни са формите на данъчния контрол ... Дирекция „Местни данъци и такси" | Община Пловдив ... . Като първа контролна форма, може да се посочи дчанъчната проверка. Изх. № 04-19-161 Дата:13. 02. 2008 г. ОТНОСНО: Ангажименти за извършване на последващ данъчен контрол на задължени лица, ползвали данъчни облекчения, представляващи минимална или регионална държавна помощ, след 01.01.2007 г. 4. Проверки и издаване на заповед ... Счетоводни Услуги И Консултации - Данъчна Защита - I ... ... .01.2007 г. 4. Проверки и издаване на заповед на кмета на общината /ИАА/ - по чл. 9б от ЗМДТ; 5. Извършване на данъчни ревизии по реда на ДОПК и издаване на ревизионни актове; 6. При ревизия на физическо лице по особения ред се извършва съпоставка между направените разходи (за придобиване на МПС, недвижими имоти, пътувания в чужбина, за издръжка и живот, апортни вноски, вноски по сметки на ... Данъчни ревизии, проверки, селекция на данъчните ревизии. Планиране, подготовка и извършване на данъчната ревизия. ДРА......