Организационно поведение - Новите парадигми за човешкото развитие E-Book


Организационно поведение - Новите парадигми за човешкото развитие - Димитър Панайотов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Димитър Панайотов
ISBN: 9786192330101
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,25

ОБЯСНЕНИЕ:

"Организационното поведение е в центъра на движението на нашата интелектуална и морална свързаност в съвременния свят - от нас към другите и обратно, при която създаваме себе си, но и формираме общности, чрез които осъществяваме мечтите си за пълноценно човешко развитие."Това е същността на основните тези, разширената концептуална база и методология на анализа за организационното поведение като научна област, учебна дисциплина и приложен инструмент, отразяваща както специфичните измерения на новия тип организация или ефективните модели на управление - отчитащи закономерностите, особеностите и влиянието на личностните, груповите и културните детерминати, така и стратегиите за глобалното мислене и позитивно лидерство, обвързани с перспективата на смисъла и всекидневния ни принос за настоящето и бъдещето на човечеството.Подобно разбиране е началото на пътя към разгръщане на истинските ни възможности за поведение, подчинено в търсене на диалог и културен синтез, към изграждане на обединителни съюзи, които да мултиплицират тоталната ангажираност за общата ни съдба. Дори светът, в който живеем, в контекста на развиващата се глобализация може да се разглежда като постоянно функционираща, обновяваща и съзидателна организация.Доц. д-р Димитър Панайотов - в своето трето издание на тази изцяло обновена версия за човешкото поведение в организациите - поставя именно тези водещи акценти: неговата холистична природа и ролята му на своеобразна интегрираща парадигма в мениджмънта и поведенческите науки; обединяване на подходи, модели и теории - с използване на различни идеи и извличане на потенциал за хармонично съчетаване с конкретните факти от действителността; предлагане на възможности за тяхната емпирична и приложна "транслация", но и за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие.В тази т. нар. от автора "лаборатория" за човешко развитие се прилагат подходи в обучението - модел КЕП (когниции - емоции - психомоторика), отразяващи и въздействащите механизми на методическото измерение "наука-изкуство". Комбинация от смислови компоненти и инструментариум за въздействие, подчинен на по-силното присъствие на изкуството, естетическите критерии за възприемане и съпреживяване на познанието, фокусирани върху голямата загадка - движещите сили на човешкото поведение, но и вариантите от интерактивни, многоаспектни анализи при вземане на оптимални решения.

...ие: Новите парадигми за човешко развитие ... PDF У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ... . Издателска къща СТЕНО | Организационно поведение - Новите парадигми за човешкото развитие Димитър Панайотов Нов български университет Нови парадигми за човешко развитие, НБУ, 463. 2. Панайотов, Д. (2018). Архитектура на власт ... Организационно поведение. Новите парадигми за човешкото ... ... . 2. Панайотов, Д. (2018). Архитектура на властта - алхимия или динамична трансформация / Architecture of power - alchemy or dynamic transformation ... 2014/ Новите парадигми ... ПАРАДИГМИ. Странника Кей Пакс. Той е странен за едни хора, които не знаят простичкото правило: Кой съм аз, Какво мога, До къде го мога и Кой стои срещу мен. Новите подходи "рационално-ирационално", "външно-вътрешно" при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организацииите, Икономическа мисъл, кн 9, 2014. Панайотов, Димитър (2014) Новите парадигми - интеракционистки перспективи за човешкото ... 8 О BizFlix Защото аз казах така .....164 Видео от работното място „Тео Чоклет" .....164 Илюстративен случай Разбиране на хората, Новите парадигми - интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите ... Организационно поведение - Новите парадигми за човешкото развитие Димитър Панайотов Цена: 17,00 лв. 3 2. Панайотов, Д. Организационно поведение - новите парадигми в човешкото развитие, С., изд. ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие. 2. В тази посока изключително оригинална е съвременната еволюционна теория за мотивацията, представена от Пол Лоурънс и Найтън Нория (вж. За тази цел те трябва да усвоят доброто съчетание между теорията, без която не могат в практиката и тези практически умения, липсата на които обезсмисля наученото в аудиторията ......