Защита на класифицираната информация E-Book


Защита на класифицираната информация -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309234
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,15

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.

...формацията. Организациите, в които се обработва информация свързана с компютърни системи трябва да отговорят на следните въпроси, за да отчетат правилно възможните последствия от включването към Интернет в областта на ... store.bg - Защита на информацията - Доц. д-р Георги Павлов ... ... ... Защита на личните данни и класифицираната информация. Основно звено: Център по юридически науки Образователно-квалификационна степен: Магистър Професионална квалификация: Магистър по защита на личните данни и ... Как ... Защита на класифицираната информация на Европейския съюз ... ... ... Защита на личните данни и класифицираната информация. Основно звено: Център по юридически науки Образователно-квалификационна степен: Магистър Професионална квалификация: Магистър по защита на личните данни и ... Как се отнася термина система за защита на информационната сигурност към термина система за защита на класифицираната информация? Цитат на деня: Лустрацията е реална възможност в този парламент. Методи Андреев планира да прокара лустрационен закон чрез промяна в Закона за защита на класифицираната информация. Закон за защита на личните данни Закон за МВР Правилници. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация . Правилник за устройството и дейността на МВР Учебникът може да бъде полезен за всички, които се интересуват от въпросите за защита на информацията при използването на съвременни информационни технологии. Класифицираната информация е информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация, в това число информацията на НАТО и органите на Европейския съюз Срокове за защита на класифицираната информация С решение на ДКСИ, когато националните интереси налагат това, тези срокове могат да бъдат удължени, но с не повече от първоначално Защита на класифицираната информация 2019 ⚫ от 【Сиби】 9786192261146 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор и ръководи регистратура за класифицираната информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната ... Успешен опит в тази насока е изградената държавна система за защита на класифицираната информация, базирана на Закона за защита на класифицираната информация и подномративните му актове. Отговаря за организацията, осъществяването, координирането и контролирането на дейностите по защита на класифицираната информация по чл. 22, чл. 25 и чл. 26 от ЗЗКИ. Организация, методи и средства за криптографска защита на класифицирана информация, маркирана с гриф "Строго секретно", "Секретно" или "Поверително"; описание и образци на разработвани или ......