Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи E-Book


Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи - Пенчо Станкулов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Пенчо Станкулов
ISBN: 9786199093603
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,15

ОБЯСНЕНИЕ:

Посочени са и относими влезли в силарешения на административните съдилища (включително на ВАС) по Законаза управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). ЗОП е субсидиарен закон спрямо ЗУСЕСИФ, Разрешените от административните съдилища юридически казуси по ЗОП във връзка с приложението му къмЗУСЕСИФ са изключително полезни, тъй като административните съдилища по области са касационна инстанция по административно - наказателните дела срещу възложителите по ЗОП, упълномощените от тях лица и срещу членовете на комисии. ВАС от друга страна се е произнасял в разширени съставипо казуси по ЗОП във връзка с производствата по ЗУСЕСИФ.Всички решения в настоящия сборник саподбрани с цел и в опит за практическа полезност и приложимост при работата на Възложителите и техните комисии, с цел максимално да се подпомогнат лицата, работещи в сферата на обществените поръчки, за законосъобразното изготвяне на документации и законосъобразното провеждане на обществените поръчки.След представяне на съответните решения, определения и разпореждания са изложени правен анализ и/или правни изводи отразяващи личното мнение на автора, изцяло базирано на практическия му опит. Посочени са и актове, които са толкова конкретни при разрешения на конкретни въпроси по ЗОП, че авторът не добавяправен анализ и/или правни изводи, тъй като такива не са необходими. Например, в тази книга ще откриете точно и конкретно разрешение на въпроса какво означава „еквивалентен” по смисъла на ЗОП.Анализът и изводите на автора по всички посочени в сборникарешения, определения и разпореждания са относно мотивите на специализирания административен орган и мотивите на съдилищата на плоскостта на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.Авторът не коментира и включително не изказва мнение по фактическите констатации и изложенията на фактическите обстоятелства в решенията, определенията и разпорежданията в сборника.Анализът и изводите на автора по представените решения саизцяло от правната страна – тълкуването на нормативите в сферата на обществените поръчки – като описанието на фактическата обстановка в посочените решения, определения и разпореждания се приема като теоретични казуси.Авторът препоръчва закупуването и на първото му издание „Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки. Практическо ръководство по ЗОП.С уважение: Пенчо Станкулов

...ни моменти в работата на възложителите и членовете на техните комисии, обхваща конкретни, разрешаващи спорни въпроси решения ... Представят книга, изследваща корупцията при обществените ... ... ... Научи повече за книгата "Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи : Procuracionem. Collectio Ex Usu Legalis. Analysis Legalis. Iuris Conclusis" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от ... Обществени поръчк ... forum.lex.bg • Виж темата - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ... . Collectio Ex Usu Legalis. Analysis Legalis. Iuris Conclusis" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от ... Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи интернет книжарница "Нова звезда" Автор: Пенчо Станкулов Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи. 100.00 лв. Автор: Пенчо Станкулов Издателство: Издание на автора isbn: 9786199093603 Дата на издаване: 2018 г. Корица: мека Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи Procuracionem. Collectio Ex Us...