Основи на счетоводството E-Book


Основи на счетоводството - Васил Божков, Георги Илиев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2009
ПИСАТЕЛ: Васил Божков, Георги Илиев
ISBN: 9544641068
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,45

ОБЯСНЕНИЕ:

В предлаганото второ основно преработено и допълнено издание на учебника "Основи на счетоводството" се разглеждат основните общотеоретични въпроси на счетоводството, предвидени за изучаване по дисциплината "Счетоводство", включена в учебните планове на различни специалности от професионално направление "Икономика", при Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов.Изложението е съобразено с международните актове за хармонизиране на отчетността (Директивите на Съвета на Европейската общност и преди всичко Директива Четвърта от 25 юли 1978 г.и Международните счетоводни стандарти (МСС), националните нормативни актове за счетоводството (Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, Националните счетоводни стандарти (НСС), както и с действащото търговско, трудово, социално и др. законодателство в страната. Проявен е стремеж за съблюдаване и отразяване на европейските и световните тенденции и закономерности по въпросите на отчетността и в частност на счетоводството. Разработките по отделните теми имат не само теоретична насоченост. Те се свързват по подходящ начин и с практическата дейност в съвременните условия. Затова изданието може да се ползва и от студенти и учащи се в други учебни заведения, от специалисти в практиката, както и от всички, които се интересуват от проблемите на теорията на счетоводството.При разработването на отделните теми са взети предвид нормативните актове, издадени до 30 септември 1999 година.Участието на авторите при написването на учебника е следното:доц. д-р Васил Божков, д.е.с. – гл. II, гл. III (т. 2 и 3), гл. IV (т. 1) и гл. VI;доц. д-р Георги Илиев – гл. I, гл. III (т. 1), гл. IV (т. 2 и 3) и гл. V.Авторите ще приемат с благодарност всички бележки и препоръки, целящи подобряването на учебника.

...здели на две части: 1.Продажба на 1000 евра по 1 ... Обща теория на счетоводството - Издателски комплекс - УНСС ... .94 лв бройката от валутната каса. Авторите на учебника „Обща теория на счетоводството" са преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ" на Финансово-счетоводния факултет при Университета за национално и световно стопанство - София. Локация (карта) Учебната зала на Академия ... Обща теория на счетоводството | Лекции по Икономика ... . Локация (карта) Учебната зала на Академия Прогрес се намира на ул. Трапезица №4, точно до метростанция "Сердика" Адресът попада в "Зелена зона" но курсовете се провеждат вечер от 18:30 - което оставя само 1 час преди края на ... Основи на счетоводството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно...