Ипотеката E-Book


Ипотеката - Методи Марков pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2008
ПИСАТЕЛ: Методи Марков
ISBN: 978-954-730-498-7
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,92

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата изследва правната същност на ипотеката, запълвайки празнина в юридическата литература по тази тема. Въпреки немалкото публикации в периодичния печат през последните години, липсва цялостно изследване, което да проследява съвременното състояние на законодателството и съдебната практика по въпросите на ипотеката. Бурното развитие на уредбата на различните обезпечения (особените залози и финансовите обезпечения) в никакъв случай не означава, че ипотеката, като класическо обезпечение, отстъпва територии, или че проблематиката във връзка с нея е изчерпана. Статистиката показва, че ипотеката е предпочитано обезпечение, особено при големите кредити - както граждански, за покупка на жилище, така и търговски. В изданието се изяснява понятието за ипотека и се дискутират множество разминаващи се становища за нейната правна същност. Разгледан е принципът за специалност на ипотеката, който има две страни – изискването тя да се учреди върху конкретно определен имот и за определена сума. Ипотеката се учредява, за да обезпечи удовлетворяването на определено вземане, по отношение на което има акцесорен характер. Тя е право върху недвижим имот, който може да бъде поземлен имот или застроен обект със самостоятелно съществуване. Представени са и особеностите на морската ипотека върху кораб. Разгледани са и видовете ипотеки с оглед начина на учредяването им – договорна, законна и ипотека, дадена като обезпечение пред съд. Принципът за публичност на ипотеката е гарантиран чрез изискването за вписване в имотния регистър и на тази процесуална проблематика също е отделено внимание. Наред с вписването се изследват още отбелязванията към него, както и подновяването на вписването. Съдържанието на ипотечното право е анализирано, като са разгледани редът за упражняване на правомощията и последиците от това упражняване. И накрая, авторът изяснява още два важни въпроса – за погасяването и за заличаването на ипотеката. Книгата е съобразена с действащото законодателство към 1.03.2008 г.

...снова на договор или на закона ... ИПОТЕКАТА СЛЕД РАЗВОДА - Адвокат Симеонова-Коруджиева ... ... . Ипотеката ⚫ от Методи Марков 【Сиби】 978-954-730-498-7 Купете онлайн или на ☎0800 1 25 25 Онлайн книжарница Сиела Хамид предлага в ЗЗД да се създаде нов чл. 179а, който да гласи: „Когато се установи по съдебен ред, че лицето, учредило ипотеката, не е било собственик на имота към датата на учредяването ... Няма пречка ипотеката да бъ ... Ипотеката може да се впише наново след заличаването ѝ ... ... ... Няма пречка ипотеката да бъде изменена съобразно промените в кредитното отношение, въпреки че тя има действие и по отношение на тях по силата на чл. 174 ЗЗД. Вписването на ипотеката има действие в две насоки: - от една страна, вписването има конститутивно действие, тъй като ипотеката възниква с вписването й (чл. 166, ал. 1 ЗЗД: "Ипотеката се учредява чрез вписване в имотния ... Ипотеката - вечен наем или голяма загуба след промените. Има една проста статистическа информация добре известна на всеки банкер, но никога, ама НИКОГА неотчетена от нито един кредитоискател. Разчита на скромната заплата на жена си . Съдържанието на Blitz.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. ипотека Информационна агенция, която предлага най-горещите новини от България и света - политика, спорт, култура, светски живот и шоубизнес. Сайт с богат архив от журналистически разследвания, уникални фотографии ... Ипотеката като акцесорно право се добавя към вземането на кредитора, като вписването дава на ипотеката гласност по отношение на трети лица. Ако и вие сте от късметлиите, които са изтеглили ипотечен кредит преди 10 години - значи ви предстои подновяване вписването на ипотеката. Какво ще рече това? Вписването на ипотеката има давност и тя е точно 10 години ... ипотека (български): ·възможност кредитор да получи цената на недвижим имот, ако длъжникът не изпълни дълга си (напр. заем); привилегировано обезпечение, вид тежест, осъществявана чрез публична ... Ипотеката обезпечава вземането независимо от промените, които са станали в него, но само до размера на сумата, за която е извършено вписването. Ако обаче е вписано, че вземането е лихвоносно ... Какво представлява ипотеката и какво е нейното съдържание. Ипотеката има гръцки произход и за първи път е била уредена от класическото римско право. Ипотеката на недвижим имот може да бъде не само от банка, но и от физическо лице. При това положение купувачът следва да се договори с продавача как точно ще стане плащането и заличаването ......