Енергийна ефективност E-Book


Енергийна ефективност -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2009
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789546930354
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,89

ОБЯСНЕНИЕ:

Ръководство и информационен справочник* Възобновяеми енергийни източници* Еврофинансиране на проекти* Кредити енергийна ефективност* Нормативна уредба - право на ЕС* Сертифициране на сгради* Слънчева, вятърна и геометрална енергия* Биогорива

...ение, гореща вода и уреди ... PDF Smart Grid и енергийна ефективност ... . (нова - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) проектиране на производствени сгради, както и при обследване за енергийна ефективност на този вид сгради като част от промишлена система, които не ... ВАЖНО!!! НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. [email protected] . ОБРАЗЦИ ... Енергийна ефективност / Българска банка за развитие ... . [email protected] . ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ. Приложение № 160.5 KB - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост ... Община Сандански обявява прием на Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) по процедура bg16rfop001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 енергийна ефективност Кръгла маса: Иновациите в енергийната ефективност 31 Март 2014 д-р инж. Веселин Чобанов, Технически Университет София кандидатстване: bg161po003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на ... Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката...