Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност 2018 E-Book


Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност 2018 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260897
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,11

ОБЯСНЕНИЕ:

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, влезли в сила от 1 януари 2018 г.Изданието е приведено в съответствие с измененията, приети с ПИДППЗДДС, ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.

...то на финансите Обн. ДВ ... 【Данъчно облагане 2018 - Коментар】 Сиела • Цена | Ciela.com ... . бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Деке ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ... ... ., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност чл. 1 Об­щи раз­по­ред­би (чл. 2-3) Място на из­пъл­не­ние на достав­ки и на вът­ре­об­щ­но­ст­но при­до­би­ва­не (чл. 4-10) Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност . Обсъждане от 29.05.2018 г. до 28.06.2018 г. регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги. Данъчно незадължено юридическо лице Чл. 4. (Изм. Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Данъчно задължено лице Чл. 2. Правилник за Прилагане на Закона за Данък Върху Добавената Стойностредакция от 21.12.2013 Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност 2018 ⚫ от 【Сиби】 9786192260897 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ Н...