Изпълнително производство. Съдебна практика E-Book


Изпълнително производство. Съдебна практика - Христо Николаев - съставителство, въведение и подбор на съдебната практика pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2009
ПИСАТЕЛ: Христо Николаев - съставителство, въведение и подбор на съдебната практика
ISBN: 978-954-730-594-6
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,50

ОБЯСНЕНИЕ:

Сборникът съдържа подбрана съдебнапрактика по изпълнително производство, поднесена в удобна за читателя форма,заедно с релевантните разпоредби на ГПК/2007 г. и ГПК/1952 г. Включени са исъдебни решения по част четвърта – „Несъстоятелност”, на Търговскиязакон.Поместените съдебни актове са придружени с анотации и препращания, а вкрая на книгата е изложен и хронологичен указател, който допълнително улесняваползването на сборника.Книгата е предназначена за съдии, съдебниизпълнители, адвокати и други практикуващи юристи. Съставителят имадългогодишен опит като съдебен изпълнител, ръководител на Софийскатасъдебно-изпълнителна служба и консултант по съдебноизпълнение.

...0). І. Образуване на изпълнително дело и проверка на молбата При констатирани нередовности в молбата, на взискателя се дава възможност да ги отстрани в едноседмичен срок от получаване на съобщението за това ... изпълнително производство съдебна практика - Адвокатска ... ... . Прекратяване на изпълнителното производство на основание, че взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години (чл. 433, ал. 1 , т.8 ГПК (ГПК стар чл. 330, ал. 1, буква „д") (перемпция ... Правно-информационна система за актуалната задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела с мощна тър ... store.bg - Систематизирана съдебна практика на Върховния ... ... . 433, ал. 1 , т.8 ГПК (ГПК стар чл. 330, ал. 1, буква „д") (перемпция ... Правно-информационна система за актуалната задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела с мощна търсачка Длъжникът по изпълнително дело, който се явява едновременно взискател по друго дело срещу своя кредитор по първото изпълнително производство, може да се защити, като посочи по реда на чл. 426 ... Начало; Актуално; Правни Услуги. Консултации; Юридически лица; Физически лица; Възивно ... Заповедното производство по ГПК по съществото си е съдебна процедура, която цели кредиторът да събере по бърз начин вземането си (парично или за предаване на вещ) от своя длъжник по ... Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за легитимацията на цесионера в исковото производство по чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, депозиран в деловодството на Върховния ... Разноски на длъжника в изпълнителното производство Обжалване на постановлението за разноски на частния съдебен изпълнител по изпълнително ... Въпреки това съществува съдебна практика в ... Законът, правната доктрина и съдебната практика приемат, че в изпълнителното производство всички разноски, сторени по изпълнението, се възлагат на длъжника. Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за легитимацията на цесионера в исковото производство по чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, депозиран в деловодството на Върховния ... ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО: ... Съдебна практика. Ред за разглеждане на делата от въззивния съд и видове въззивни решения. Съдебна практика. Характеристика на ограниченото въззивно обжалване - процесуални преклузии. Съдебна практика. Ред за разглеждане на делата от въззивния съд и видове въззивни решения. Съдебна практика. Виж откритите Начало за търсене "Изпълнително производство" в . ... Анализът на действащата нормативна уредба и съдебна практика е извършен на основата на исторически преглед и широко ... Цена: 29.90 лв. Книга. Настоящото луксозно издание представлява и систематизация на съдебната практика постановена в ...