Бай Ганьо българина. Опити върху българската народопсихология и българската модерност, книга 1 E-Book


Бай Ганьо българина. Опити върху българската народопсихология и българската модерност, книга 1 - Калина Галунова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2009
ПИСАТЕЛ: Калина Галунова
ISBN: 9789544000745
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,81

ОБЯСНЕНИЕ:

Вече може да се счита за клише фразата, че няма друг герой в българската литература, за който да е писано и говорено толкова много, колкото за Бай Ганьо. Нещо повече, всеобщо мнение е, че като че ли от самото си създаване този образ излиза от страниците на текста, за да заживее свой живот, превъплъщавайки се ту в един, ту в друг представител на нацията, към която принадлежи, за да се превърне накрая в нарицателно име и да стане любим герой на вицовия фолклор. Ту приеман радушно, ту отритван жестоко, няма друг образ, който да е разбудил толкова противоречиви чувства и да е предизвикал толкова противоположни реакции в душите на сънародниците си. Българите си го прехвърляме като горещ картоф вече повече от век с явната цел всеки по отделно да разграничи себе си от него и да го хвърли в двора на съседа. Но в моменти на нашенска задушевност, когато не съзираме опасност от изобличение, с въздишка на примирение и с облекчение признаваме своята дълбока колективна тъждественост с него. Самата литература по въпроса „Бай Ганьо" предлага не само обем, а изобилие от мнения и интерпретации, понякога диаметрално противоположни, понякога само леко нюансирани или просто компилирани. За Бай Ганьо пишат литературни критици, историци, естети, поети, философи, народопсихолози, журналисти, педагози... Едва ли не всеки, който има вземане-даване с проблеми на българската хуманитаристика се е чувствал задължен или призван да остави своя следа в общото дело. За Бай Ганьо говори и пише като че ли всеки бъл гарин. И в този масов дискурс бушуват страсти, борят се идеологии, въздигат се и се низвергват хора и социални групи, на подсъдимата скамейка се изправят цели нации и региони. Отдавна проблемът „Бай Ганьо" не е проблем за естетическите стойности на творбата, а по-скоро проблем за етическите стойности на българина. Отдавна той има своята втора страна - своето опако - изтъкано от чувствата и страстите на пишещите за Бай Ганьо, от борбата на комплексите и идеологиите им. Така в битката на интерпретациите се вплита битката на интерпретиращите, за да се заплете гордиевият възел на „байганьознанието".

...: LiterNet, 2013-2014. Резюме / Abstract Монографията е посветена на творчеството на Алеко Константинов ... "Българска археология 2016" - най-"златната" изложба от ... ... . В нея са анализирани детайлно очерците от първата част на "Бай Ганьо" и е педложен методически модел за тяхното изучаване. Книга 1" (2009), която е отличена с годишната награда за социално значим труд на СУБ. Интересува се от проблемите на българската модерност и българската етнопсихология, мит ... КОНКУРС ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ ЗА 2010 Г ... . Интересува се от проблемите на българската модерност и българската етнопсихология, митология, геополитика ... Щастливеца и Бай Ганьо: 2006: Игов, Св. "Бай Ганю" и Бай Ганю : Загадъчната творба за проблематичния българин: 2008: Галунова К. Проекти и обучения; Помощ ; Доставка ; faq; Контакти; 0800 1 25 25. Безплатно ... Купи книга с автограф ... (В конкурса за 2010 г. участват и млади учени до 35 г., защитили успешно своите дисертации през 2009 г. и имащи претенции за научни постижения в своите разработки.) ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА. 1. По държавата им ще ги познаете. Каквато държавата - такива и хората. А тя се крепи на кражба, лъжа, несправедливост, оневиняване на виновните, управниците и са "елит" от довчерашни некадърници, културата и ... Тревожните прозрения на хуманиста върху агресията на буржоазния морал прозират и в аналогии...