Колекция счетоводни стандарти - МСС 36 Обезценка на активи E-Book


Колекция счетоводни стандарти - МСС 36 Обезценка на активи - Христо Досев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Христо Досев
ISBN: 9786197028720
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,7

ОБЯСНЕНИЕ:

"Книга първа от Колекция Счетоводни стандарти разглежда детайлно МСС 36 - Обезценка на активи, като Ви предлага тълкуване на стандарта + експертни съвети по прилагането му.Съдържание на книгата:❐Външни източници на информация на информация за индикации за обезценка❐Вътрешни източници на информация на информация за индикации за обезценка❐Определяне на възстановимата стойност❐Определяне на справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата❐Определяне на стойност в употреба❐Бъдещи парични потоци – компоненти❐Признаване на загуба от обезценка❐Единици, генериращи парични потоци❐Възстановяване на загуба от обезценка❐Специфични примери за възстановяване на загуба от обезценка❐Възстановяване на загуба от обезценка на единица, генерираща парични потоци❐ 20 практически примера за пълна яснота как да прилагате разпоредбите от стандарта!"

...водни стандарти - МСС 36 Обезценка на активи ⚫ от Христо Досев 【РС Издателство и Бизнес Консултации】 9786197028720 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Международни стандарти за финансово отчитане-МСФО ... . Резюме на МСС 36 - Обезценка на Активи ... 76336 в: Счетоводни Стандарти. НСС 16 - Дълготрайни Материални Активи. 73224 в: Счетоводни ... счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Междун ... Колекция счетоводни стандарти - МСС 36 Обезценка на активи ... . НСС 16 - Дълготрайни Материални Активи. 73224 в: Счетоводни ... счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 36 (текст от Национални счетоводни стандарти СС № 1 Представяне на финансови отчети ... СС № 36 Обезценка на активи СС № 37 Провизии, условни задължения и условни активи ... Колекция счетоводни стандарти - МСС 36 Обезценка на активи - цена с ДДС 29.40 лева Настолен данъчно-осигурителен календар за 2019 г. Обн. ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г. Цел ...