Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика E-Book


Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика - Веселина Григорова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2003
ПИСАТЕЛ: Веселина Григорова
ISBN: 9789546495423
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,19

ОБЯСНЕНИЕ:

В монографията са разгледани измененията у нас през периода 1991-2000 г. в областта на банковото дело, кредитирането, фискалната политика, износа и вноса на стоки и услуги, формата на собственост, чуждестранните преки инвестиции, законодателството и т. н., и ролята на тези макроикономически предпоставки за преструктуриране на икономиката. Направени са сравнения с други екссоциалистически страни, които показват изоставане на България в макроикономическите реформи и свързаните с тях отраслово-структурни промени.

...трани от Централна и Източна Европа започнаха почти едновременно и по същество се изразяваха в неизвестен преди като мащаб преход от централно планиране към ... PDF Борисова-Маринова, К. Различия по пол в равнището на ... ... ... През 80-те години на xxв, повечето планови икономики в . света опитват да поемат пътя на преход към пазарна . икономика. В Съветския съюз този процес е познат като ... Пазарна икономика. Word Format (Word Format). Оповестяването от НСИ на макро статистиката за 2002 година ни дава пов ... СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКИЯ ЛОЗАРСКИ СЕКТОР ... . икономика. В Съветския съюз този процес е познат като ... Пазарна икономика. Word Format (Word Format). Оповестяването от НСИ на макро статистиката за 2002 година ни дава повод да направим анализ на случилото се през миналата година както и на това, което е станало през последните 13 години на преход. В условията на сложен и противоречив преход към пазарна икономика през последните петнадесет години страната ни постигна ... структурни промени с ... Прираст на БВП за периода 1998-2003 ... България в преход към демокрация и пазарна икономика План на урок №34 по история и цивилизации за 9. клас. Падане на Тодор Живков от власт. Начало на прехода Започналият възход на инфлацията през 2017 г. (3% през ноември 2017 г.) ще се пренесе и през новата година, като повечето анализатори предричат тя да се ускори. Ключови послания . За периода 1988 - 2015 г., емисиите на основните парникови газове имат тенденция към намаляване. През 2015 г. са емитирани общи емисии на ПГ -- 61 500,66 Gg CO 2-екв. или 53% от емисиите през базовата година (1988). икономическа активност и заетост на населението у нас през периода на преход към пазарна икономика. В него се разглежда и дискутира същността на връзката между при съвършено новите условия при прехода към пазарна икономика до 1996г., да бъде ... дължаща се на структурни изменения в ... Частичните положителни изменения през втората половина на 1994 и 1995 г ... 1. През 70-те години на миналия век икономиките на повечето от развитите западни страни се характеризират с инфлация и със значително намаляване на равнището на съвкупното производство....