Наказателно-процесуален кодекс E-Book


Наказателно-процесуален кодекс -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547307476
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,1

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника "Наказателно-процесуален кодекс" е представена уредбата нанаказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон заспециалнитеразузнавателни средства, Закон за защита на лица,застрашени във връзка снаказателно производство, Закон заекстрадицията и Европейската заповед заарест, Закон за признаване,изпълнение и постановяване на актове за обезпечаванена имущество илидоказателства, Закон за признаване, изпълнение и изпращане нарешенияза конфискация или отнемане и решения за налагане на финансовисанкции.Поместениса и Законът за правната помощ - с оглед връзката му снаказателнияпроцес, и Указът за борба с дребното хулиганство – предвидприложимияпроцесуален ред при обжалването на наложенитенаказания.Текстоветеса анотирани с предишни редакции, препращания към другинормативниактове и между правни норми, включени всборника.

...а за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред ... Граждански процесуален кодекс - Превод на английски език ... ... . 1. Наказателно-процесуален кодекс. 2. Закон за специалните разузнавателни средства. 3. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. 4. Наказателно-процесуален кодекс. Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата Чл. 7 ... Ciela Norma - Наказателно-Процесуален Кодекс - Онлайн Кодекси ... . 4. Наказателно-процесуален кодекс. Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата Чл. 72. Чл. 1. (1) Наказателно-процесуалният кодекс определя реда, по който се извършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона. НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... установен в този кодекс.Заявление на прокурора, че не поддържа обвинениетоЧл. 291. Заявлението на прокурора, че наказателното производство следва да се ... НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС . Обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., изм., бр. 46 от 12 ... Обн. - ДВ, бр. 86 от 28.1...