Съдържание, сключване и изменение на трудовия договор E-Book


Съдържание, сключване и изменение на трудовия договор - Никола Йосифов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2003
ПИСАТЕЛ: Никола Йосифов
ISBN: 954-751-053-3
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,58

ОБЯСНЕНИЕ:

... Срокът на предизвестието за прекратяване на Трудовия Договор е в размер на месеца и е еднакъв и за двете страни ... Правилно сключване на трудови договори - решения и съвети ... ... . 7. Допълнителни условия към Трудовия Договор са: a). б). 8. Уважаеми г-н/ г-жо ТРЗ-служител, Както правилно прекратяване на трудови договори, така и правилното им сключване е задача, която може да Ви донесе затруднения. Съдържанието на трудовия договор се характеризира с взаимни права и задължения на страните по него.Страни по т ... Трудов договор - правна характеристика и сключване ... ... . Съдържанието на трудовия договор се характеризира с взаимни права и задължения на страните по него.Страни по трудовия договор са работника или служителя и работодателя... Изменение на трудовия договор: ... Изменение на трудовия договор поради производствена необходимост ... Право на майчинство при прекратяване на един и сключване на друг трудов договор Трудов договор сключване,форма,съдържание. Сключване. Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) ... В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен ... 17. Трудовият договор като основание за възникване на трудовото правоотношение - обща правна характеристика, форма, съдържание, сключване....