Граждански процесуален кодекс 2003г. E-Book


Граждански процесуален кодекс 2003г. -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2003
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,19

ОБЯСНЕНИЕ:

...полеонов кодекс (на френски: Code Napoléon) е първата съвременна кодификация на гражданското право в ... ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ - Адвокатска кантора Петър ... ... ... - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет; Граждански процесуален кодекс. Привличане на трето лице Чл. 219. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отго ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Привличане на трето лице Чл. 219. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отговора на исковата молба-ответникът, може да привлече трето лице, когато това лице има право ... Граждански процесуален кодекс Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК "Труд и право" - "ЕПИ Собственост" Обн. - ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 01.03.2008 г ... Граждански процесуален кодекс - ГПК - Сборник нормативни актове - 1/2020 ⚫ от 【Сиела】 9789542823186 10% Намаление Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. В сила от 01.03.2008 г. Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЧЛ. 19 ОТ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ОТ КОЙ МОМЕНТ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПО ЧЛ ... Ново! Граждански процесуален кодекс 2 09 С01 18. издание към 9 януари 2020 г. Издателство: Сиби България си няма граждански кодекс, а има нужда от нещо систематизирано, което да обхване материята. И това е предложение за граждански кодекс на Република България. В него са обединени 6 закона и семейния ...