Анатомия и морфология на растенията - част 1 - Растителна цитология и хистология E-Book


Анатомия и морфология на растенията - част 1 - Растителна цитология и хистология - Тодорка Живкова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ: Тодорка Живкова
ISBN: 954-642-128-6
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,6

ОБЯСНЕНИЕ:

...лади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения ... Морфология и анатомия ... ... Инфаркт на миокарда. Под редакцията на проф. Л. Томов Книгата е предназначена за специалистите кардиолози и интернисти, както и за лекарите от други специалности и на общомедицинска практика. Катедра по биофизика и радиобиология. Катедра по биохи ... анатомия и морфология на растенията Archives - ABRITVS ... . Катедра по биофизика и радиобиология. Катедра по биохимия. Катедра по ботаника. 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. Анатомия и морфология на растенията за спец. Агроб... При поглъщане на червен фотон електрон от основното ниво на пигментната молекула s 0 се възбужда и попада на по-висока орбитала s 1. Това състояние е около 10-9 секунди. Връщането в основното ... Анатомия и морфология растений : метод. указания к лаб. ... томия и морфология растений», на которых студенты знакомятся с анатомиче-ским и внешним строением растений, а также органами ... по дисциплината АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА за специалност ЛГ, ДГ и АТСЗ, редовно обучение. Устройство и съставни части на растителната клетка. Типове клетъчна организация. Физиология на растенията - лекции (1-18 тема) ... Най-общо АГ осъществява образуването и растежа на мембраните, синтеза на различни органични вещества, необходими за клетъчната стена, както и ... Морфология и анатомия. И любитель, и профессионал, увидев жука, в первую очередь обращают внимание на его внешний вид, на особенности его наружного строения. Как и вообще в зоологии, так и в ... Всички книги на едно място В този раздел са представени всички издания от български и чужди автори, които онлайн книжарница Сиела предлага. Тук ще откриете невероятно многообразие от жанрове и заглавия. Великолепни ... морфология и строеж. 7. Генетика на пола. Генетичeн анализ при унаследяване скачено с пола. ... 16.Състав и функции на кръвта при човека. Кръвосъсирване. 17.Елементарни еволюционни сили ......