Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране E-Book


Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,29

ОБЯСНЕНИЕ:

...ПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ОБН ... Закон за камарите на архитектите и инженерите в ... ... . - ДВ, БР. 79 ОТ 2006 Г.) 33. Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) (1) Професионална организация на архитектите, на ландшафтните архитекти и на урбанистите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране ... Чл. 4. (1) Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране осъщ ... ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в ... ... ... Чл. 4. (1) Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране осъществяват дейността си на територията на страната посредством областни структури - колеги...