Двойнственост в линейното оптимиране. Приложения E-Book


Двойнственост в линейното оптимиране. Приложения - Иван Иванов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Иван Иванов
ISBN: 9789540720559
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,67

ОБЯСНЕНИЕ:

...миране. Стандартизиране и канонизиране ... PDF Приложения към Отчета за дейността на БТПП в периода 2009 ... ... . Еквивалентност между различните форми. 5. Задача на линейното оптимиране в каноничен вид. 12. Двойнственост в линейното оптимиране. ([25]) 13. Динамично оптимиране. Принцип на Белман. ([12, 15, 19]) 14. Оптимизационни алгоритми в мрежи. Опт ... Факултет по математика и информатика - Приложения на ... ... . Оптимизационни алгоритми в мрежи. Оптимални пътища, цикли и потоци в графи. Най- Приложения на теорията за двойственост в линейното оптимиране В тази тема ще научите как може да се интерпретира икономически теорията за двойственост в линейното оптимиране. Калтинска, Р. Н. Изучаване на Линейното оптимиране в средния курс. // Мат. и мат. Образование, Втора пролетна конференция на БМД, Видин, 6-8 април 1973 г. Линейното оптимиране, известно още и като линейно програмиране е дял от математиката, с многочислени приложения в икономическата наука за решаване на конкретни икономически задачи за максимум и минимум, например ... Програма - СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМАSYLLABUS Учебна дисциплина Course Математика I част Mathematics, Part І 1. БЕЗКРАЙНИ ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ. ЕЛЕМЕНТАРНИ ПРИМЕРИ ОТ ФИНАНСОВАТА МАТЕМАТИКА. 9. Основна задача на линейното оптимиране. Симплекс метод . 10. Двойнственост в линейното оптимиране. Свойства на двойнствените задачи . Икономически анализ на двойнствени задачи . 11. На всяка задача на линейното оптимиране може по определен начин да се съпостави някаква друга задача на линейното оптимиране, наречена двойнствена (спрегната) по отношение на изходната (пряка)... Коригира проблем, при който инсталирате приложението стъпка на редица нови или променени задача се изпълнява и не са инсталирани приложения, които използват динамични променливи списъци. Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... и приложения на MS Excel (например за ли-нейно оптимиране - Excel Solver), при които алгоритъмът, заложен в тях, остава скрит за потребителя. Приложеният начин за ре- Теоретичните основи на линейно оптимиране се полагат с изучаването на линейните неравенства. По-късно много математици доказват редица случаи на най-важния резултат на линейното оптимиране - т.нар. Теорема на ... ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ДВОЙНСТВЕНОСТ В ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ 4.1. Обща дефиниция на двойнствените (дуалните) задачи 122 4.2. Еквивалентни форми 125 4.3. Теоретични основи на проблема за двойнственост 127 4.4. Приложения към Отчета за дейността на БТПП в периода 2009-2013 г. 1 Българска търгоско-промишлена палата приложение 1 към гл. І. Предложения и становища за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. Задача на линейното оптимиране и методи за нейното решаване. Двойственост в линейното оптимиране. Матрични игри на двама участника с нулева сума. ... приложения. Метод на линейното оптимиране и симплекс - метод Методът се основава на необходимостта от намиране на екстремум - съответно функция Z(x 1,x 2,….,x n). Тази функция се нарича целева на задачата....