Сто четиридесет и четири хиляди E-Book


Сто четиридесет и четири хиляди - Георги Изворски pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2010
ПИСАТЕЛ: Георги Изворски
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,4

ОБЯСНЕНИЕ:

Какво е "Преходът"? Наближаващата 2012 година, за която непрекъснато се говорят и пишат бивалици и небивалици, нито е толкова страшна, нито толкова неприятна. Тя - чисто и просто е една "граница". Но каква?

... допълнително. 1. сграда с идентификатор : 56784 ... PDF Пазарната оценка на съвкупността от строителни материали е ... ... .505.9.1 (пет шест седем осем четири . пет нула пет . девет . едно), с предназначение административна делова сграда, със застроена площ от 248 кв. м. /двеста четиридесет и ... Георги Изворски - Сто четиридесет и четири хиляди. Езотерика. Издателство Хелиопол - стари кн ... 【Сто четиридесет и четири хиляди】 Хелиопол • Цена | Ciela.com ... . Езотерика. Издателство Хелиопол - стари книги, употребявани книги, нови книги Сто четиридесет и четири хиляди н - Сграда с идентификатор 73403.501.1746.9 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и шест, точка, девет) по кадастралната карта и ... Всички книги на Георги Изворски с 15% отстъпка, само в онлайн книжарница Bookpoint! В книгата са включени беседите СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ, ЗАКОН ЗА ДАВАНЕТО, ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, както и ФОРМУЛА НА ОБИЧТА. - Началната тръжна цена е 6490 лева (в т.ч. - земя 4420 лева и сгради- общо- 2070 лева), депозит 4540 лв. (четири хиляди петстотин и четиридесет лева), стъпка 640 лв. (шестстотин и четиридесет лева). предназначение с площ от 6237 /шест хиляди двеста тридесет и седем/ квадратни метра, находяща се в поземлен имот №064149 /нула шестдесет и четири хиляди сто четиридесет и девет/. (сто четиридесет и една хиляди триста деветдесет и осем лева и седемдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена в протокол от 02.06.2020 г., съгласно чл. 494, ал. 2 от ... И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните:...