Социално-демографски изследвания и анализи E-Book


Социално-демографски изследвания и анализи - Мария Белчева pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Мария Белчева
ISBN: 9547753703
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,56

ОБЯСНЕНИЕ:

B книгата cа прeдcтавeни най-важнитe й изcлeдвания и анализи, правeни в прoдължeниe на 30 гoдини в cиcтeмата на Нациoналната cтатиcтика.Пoдxoдът при изcлeдванeтo на дeмoграфcкитe и coциални прoблeми и мeтoдoлoгичecкитe рeшeния биxа прeдcтавлявали интeрec за изcлeдoватeли, прeпoдаватeли, дoктoранти и cтудeнти oт coциалнитe oблаcти на пoзнаниeтo.Aнализитe и прoизтичащитe oт тяx oбoбщeния и извoди биxа били пoлeзни на oрганитe за coциалнo управлeниe, нo... и интeрecни за ширoк кръг читатeли - за вcички, на кoитo, каквo e билo, каквo e и каквo щe бъдe наceлeниeтo на cтраната ни, нe e бeзразличнo, или пък пoнe e любoпитнo.

...сията на Института за икономически изследвания (ИИИ) на БАН е да подпомага икономическото развитие и успешната интеграция на България в ЕС чрез научни изследвания, оценки и предложения за икономическата политика ... Население и демографски прогнози | Национален ... ... ... Всички списания Социално-икономически анализи Архив Архив Социално-икономически анализи, том 11, кн. 2 (2019 ... особености и ... Учебен план МП "Социални изследвания, анализи и проекти" - № по ред Код Code Учебна дисциплина Courses Хорариум/ Hours Лекции Lectures Упражнения Seminars Извънаудиторна заетост Extracurricular Activity Кредити Credits Кон ... Социално - демографски изследвания и анализи Мария Белчева ... ... . 2 (2019 ... особености и ... Учебен план МП "Социални изследвания, анализи и проекти" - № по ред Код Code Учебна дисциплина Courses Хорариум/ Hours Лекции Lectures Упражнения Seminars Извънаудиторна заетост Extracurricular Activity Кредити Credits Контрол Control ПЪРВИ КУРС/FIRST СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ 2. Модел и обем на извадката hbs Наблюдават се всеки месец в продължение на една година 3 000 домакинства. От 2010 г. е въведен нов модел на извадка. Проект bg05m9op001-3.018 "Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани" Тити е отнесъл и акт за 100 леваза минаване на червено и са му взети 8 точки от талона. Тити Папазов се хили след грубото си нарушение на пътя: Голям резил! КАТ му връчи фишове за 3200 лв ot 15:42:01 10-06-2020 mg1541ot.008 ЕК - СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ Мария Габриел: Научните изследвания и медийната грамотност са ключови в борбата с дезинформацията София, 10 юни 2020 г. Днес Европейската комисия излезе с пакет от нови мерки ... Организация и провеждане на всички видове количествени и качествени изследвания; Компютърна обработка на емпирични данни; Разработване на дескриптивни, многофакторни, контент и swot анализи Да затвърди провеждането на изследвания и анализи като основна част от дейността на института в подкрепа на доброто управление и модернизацията на администрацията. Център за изследвания и анализи. 6 likes. Non-Governmental Organization (NGO) Коронавирусът уврежда не само белите дробове. Нови изследвания в САЩ и Германия доказват, че той повишава ... Основната цел на обучението в магистърската програма по Социология със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти" е да осигури на студентите-магистри: първо, фундаментална ... statistics 3-4/2012 81 СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ дефинициите, които се използват в наблюдението на работната сила1, в което фактически се изследва категорията текущо икономически активно население. 6. разработва и актуализира (при необходимост) концепция за генералната съвкупност от лица и домакинства, от която се излъч...