Кодекс на труда - 2012 г. E-Book


Кодекс на труда - 2012 г. -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789546081919
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,55

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата Кодекс на труда – 2012 отразява всичкиизменения идопълнения в основния трудов закон от началото на 2012година,включително и последната му промяна с „Държавен вестник”, брой20 от 9март 2012 г., в сила от 10 юни 2012 г.За удобство начитателя,под черта са публикувани изменените и отменените текстове накодекса запериода от м. април 2011 г. до м. април 2012 г.

...ЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 09.11 ... prehod.omda.bg - КОДЕКС НА ТРУДА ОТ 1951 Г. ... .2012 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 169, АЛ. 1 ОТ КТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Въпрос: Съобразено с действащото законодателство на РБ към 02.2012 г.Последна актуализация ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г.... Книга » Кодекс на труда 2012 - коментар ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Купи онлайн Кодекс н ... 【Кодекс на труда - Коментар 2012 г.】 Нова Звезда • Цена ... ... . Купи онлайн Кодекс на труда - Коментар 2012 г. - Вергиния Велева, Мариета Харизанова, Милен Иванов за 24,00 лв. от Galaxy.bg КОДЕКС НА ТРУДА. В сила от 01.01.1987 г. ... изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г.) При сключването на трудовия договор служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние пред лицето по ал. 6. (5) (Нова - ДВ, бр. 15 ... Кодекс на Труда 2013 (КТ 2013). Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.01.1988 г., изм ... Публикуване на Годишни финансови отчети за 2010 година ODIT.info > Семинари > „Социално и здравно осигуряване, Кодекс на труда - промени 2012 г." Кодекс на Труда В сила от 01.01.1987 г. Обн. ДВ. бр. 26 от 1... КОДЕКС НА ТРУДА В сила от 01.01.1987 г. Обн.ДВ.бр.26 от 1 Април 1986г., обн.ДВ.бр.27 от 4 Април 1986г., изм.ДВ ... Кодекс на труда Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.) Наказателен кодекс Наказателно-процесуален кодекс Семеен кодекс Съгласно чл. 173, ал. 1 от Кодекс на труда, до 31.12.2011 година, всеки работодател би следвало да е утвърдил график за ползването от работниците и служителите на платен годишен отпуск за 2012 година. 25 от 2001 г., в сила от 31. 03. 2001 г.) Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата ... Представяме ви промените в Кодекса на труда,...