ДДС практика и решения на СЕС 2. Най-важните решения на Съда на Европейския съюз по ДДС казуси! Възможни ситуации за прилагането им! Конкретни казуси и разяснения! E-Book


ДДС практика и решения на СЕС 2. Най-важните решения на Съда на Европейския съюз по ДДС казуси! Възможни ситуации за прилагането им! Конкретни казуси и разяснения! - Мина Янкова, Ивайло Кондарев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ: Мина Янкова, Ивайло Кондарев
ISBN: 0184000000007
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,93

ОБЯСНЕНИЕ:

В изданието ще откриете решения на СЕС, свързани с:• Инцидентно извършена икономическа дейност• Услуги, предоставени безвъзмездно на персонала• Корекции на ползван данъчен кредит при кражба• Санкции за несвоевременно счетоводно отразяване• Сделки с туристически пакети между туроператори• Данъци и такси, увеличаващи данъчната основа• Услуги, определени като свързани с недвижим имот• Данъчен кредит при внос на стоки втора употреба• Данъчна основа при преустановяване на дейност• Облагане на бартерни сделки

...ДДС. ДДС сметката даде нови възможности на недобросъвестни платци за отклоняване на плащания по ДДС ... Първите Решения На Кзлд След Влизането В Действие На Gdpr ... ... . В петия брой за 2015 година е представено решение на Съда на Европейския съюз за правото на възстановяване на ДДС, начислен от българските приходни органи. Въведение Облагането на сделки е уредено в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прави ... ДДС практика и решения на СЕС 2 от Мина Янкова - книги от ... ... . Въведение Облагането на сделки е уредено в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС). За да попадне в обхвата на закона и ДДС № 01 / 26.01.2015 г. - Изготвянето и представянето през 2015 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства лучателя, без ДДС по фактура да е внесен от доставчика. На европей-ско ниво се обмисля системата на самоначисляване на ДДС даи се пр-лага в бъдеще и за други рискови дейности. Как се Правих проверка в модула за приспадане на ДДС, който е тук, в К и К, давам в м. 04 ДДС за внасяне, по- голяма цифра от това за приспадане през м.01 и м.02 и резултата е ,че не приключва процедурата по ... ДДС № 05/ 01.07.2013 г - Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове, и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ... Както вече коментирахме на страниците на списанието*, 1 в „Държавен вестник", бр. 97 от 05.12.2017 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител, Представяме Ви ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС - Вашият ДДС помощник!. Решения на казуси от реалната практика, съвети и насоки от експерти, за да процедирате сигурно, спокойно ... Ние сме продали на фирма за скрап отпадъци-метали.Издали сме фактура за продажбата с основание за неначисляване на ДДС чл. 163а,ал. 2 от ЗДДС.Данъчната основа трябва да я покажем в дневника за продажби-би трябвало е да ... ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема Правила за участие в дискусиите на odit.info За да участвате във форумите на odit.info, моля влезте в профила си или се регистрирайте. Научи повече за книгата "Решения на ВАС по ДДС дела - практика и приложение" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в своя официален Бюлетин, публикува статистика на извършената контролна дейност за периода юли - август 2018 г. В Бюлетина са посочени и първите решения, които се основават на ... Въпреки липсата на подобен текст в правилника обаче смятам, че това е била идеята на авторите на промените в ППЗДДС, още повече като се има предвид нормата на чл. 174, ал. 2 от Директивата за ДДС ... ДДС е направен по идея на френския икономист Морис Лоре и за първи път е въведен във Франция през 1958 г., а до 1964 г. се въвежда във всички страни от Европейската общност....