Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество E-Book


Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2017
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260316
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,11

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника са включени Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, и отмененият Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Поместването на двата текста дава възможност да се проследи развитието на регулирането на обществените отношения и да се сравни уредбата по двата закона във връзка с имуществото - обект на отнемане в полза на държавата, правомощията на органите и различните фази на производството. Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания към актове по прилагането на закона, към други нормативни актове и към тълкувателни решения на ВКС.

... незаконно придобито имущество ... store.bg - Закупилите книгата "Закон за отнемане в полза ... ... . При отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество държавата отговаря спрямо пострадалите до размера на стойността на отнетото имущество за вредите, причинени с ... През 2018 г. в Бургаския окръжен съд е внес ... Спешни промени в закона след тълкувателното решение на ВКС ... ... . в Бургаския окръжен съд е внесена искова молба за отнемане в полза на държавата на 198 927 389,22 лв., по която е образувано гражданско дело. ... на незаконно придобито имущество на ... В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В Държавен вестник брой 38 от 18.05.2012 г. е обнародван Закон за отнемане в Отнема се в полза на държавата и имущество, придобито от престъпна дейност, което е съпружеска имуществена общност, когато се установи липсата на принос на другия съпруг за придобиването му. 2. условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; 3 . статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за Пред агенция Фокус той заяви, че явно опозицията не е прочела, че приемането на закона за отнемане на незаконно придобито имущество, е основно изискване в доклада на Еврокомисията. С решение на Комисията от 18.12.2019 г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на уведомление, получено от Софийска градска ... Коментар: Изготвен по молба на Рia за внесен в Народното Събрание проект за "Закон за отнемане на незаконно придобито имущество", наричан още закон за гражданска конфискация или законът Попова, доколкото е рожба на ... 5. условията и реда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; 6. статута и функционирането на Националното бюро за предотвратяване на Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество 2 19 С01 1. издание към 30 януари 2018 г. + актуализационно приложение към 22 октомври 2019 г. зопДнпи Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито ... придобитото имущество зсв Закон за съдебната власт Конпи Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество ... В сега действащия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) развитието и изходът на воден...