Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - 12. издание E-Book


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - 12. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260576
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,13

ОБЯСНЕНИЕ:

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

...онът за ... (нова - ДВ, бр ... Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс (ДОПК) ... . 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) искане на министъра на финансите или друг определен в закон орган във връзка с правомощията им по чл. 31 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 3 от ... 13. актуализирано издание към 20 януари 2020 г. ... В изданието са вклю ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ... . ... В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - 13. издание ⚫ от 【Сиби】 9786192261337 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Актуален текст на ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК) І Счетоводна кантора "И Джи Консулт" І град Пловдив І област Пловдив ... изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм ... 13. актуализирано издание към 20 януари 2020 г. В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни ... Данъчно - осигурителен процесуален кодекс на Р България. Правомощия на органа по приходите и задължения на задължените лица. Адрес за кореспонденция и срокове за съхранение. Издателство "Сиби" пусна от ...