Защита на данните - Принципи и практики E-Book


Защита на данните - Принципи и практики - проф. д.т.н. Веселин Целков, Деян Петков, Георги Средков, Пламен Георгиев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2019
ПИСАТЕЛ: проф. д.т.н. Веселин Целков, Деян Петков, Георги Средков, Пламен Георгиев
ISBN: 9786191853649
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,25

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата "Защита на данните. Принципи и практики" е ново, иновативно изследване в предметната област и обобщава авторския опит, съществуващите стандарти, понятия и методологии в единна платформа, като дава възможност както за цялостен поглед, така и за детайлен преглед на процесите свързани с изпълненията на Общия регламент. Самото заглавие показва, че съдържанието покрива голяма област от предметното поле на защитата на данните. в изложението ясно могат да се откроят следните направления:

...рига на доставка и спазва Принципите за лоялни практики по веригата на доставка на храни ... Dpo Курс - Встъпително Обучение Длъжностно Лице По Защита ... ... . Политиката за защита на личните данни на "Просвета" се състои от общи и специални правила, изготвени в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Общите правила за защита на личните данни са обобщение на добрите практики, които се при ... Комисия за защита на личните данни ... . Общите правила за защита на личните данни са обобщение на добрите практики, които се прилагат от всички организации в групата на „Просвета". Те включват основните принципи при ... Летни практики в Русия и Украйна ... на техните области на отговорност и да контролират спазването на тези принципи. ... като част от мерките за защита на данните, за да се гарантира, че лична ... Анализ на становища и съдебни решения по актуални казуси. Новите тенденции, добрите практики и постановените съдебни решения по отношение защита на личните данни. 12.30- 13.30 ч. Кои сме ние. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган, който допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните навсякъде в Европейския съюз и насърчава ... Нашите правила за защита на личните данни Ви информират относно нашите практики по отношение на събиране, използване и предаване на личните данни на трети лица. БСУ споделя и спазва принципите на Регламент (ЕС) 2016/679, като прилага необходимите процедури и мерки за защита на данните. 2. Принципи За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в приложимото ... обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на данните. ИА ГИТ е изпълнила законовото си задължение и е назначила служител по защита на данните (СЗД). Представянет на Фондацията и книгата беше последвано от дискусия на тема „Значението на защитата и етиката на данните за европейската икономика и общество", на която се повдигнаха важни ... Он-лайн Политика за защита на данните на „Пауър Уинч България" ООД, с ЕИК 203843278 и адрес: гр.София, район И...