Данъчно облагане 2009 / Апис E-Book


Данъчно облагане 2009 / Апис -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2009
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789548330039
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,6

ОБЯСНЕНИЕ:

Експертен анализ на промените. Актуализиран пълен текст на законите. Срокове и коментари.

...оментар интернет книжарница "Нова звезда" Автори: Димитър Гочев , Георги Стойков 3 ... Данъчно третиране на непаричната вноска (апорт) по реда на ... ... . (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност; Купи ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 2009 на супер цена от Технополис. колектив. Плащане при доставка или купи на изплащане, доставка до дома или вземи ... 21. Облагане на доходи от стопанска дейност като едноличен ... ... . колектив. Плащане при доставка или купи на изплащане, доставка до дома или вземи от магазин. Описание. Съвместният продукт на АПИС и Интерлекс Консулт е единственият официално лицензиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български превод на последната и актуална версия от ... Международното двойно данъчно облагане се свързва с т.нар. преки данъци, какъвто е например данъкът върху доходите на физическите лица (дивиденти, авторски и лицензионни възнаграждения ... (5) Когато данъчно задължено лице реализира приход, който подлежи на облагане, от разпореждане с участието си в чуждестранно образувание или със стопанска дейност, извършвана чрез място на ... Пари 16.06.2009. 924 Downloads. ... Конвенция за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия - 90/436/ЕИО. Както е известно, от 01.01.2009 г. ... Данъчно облагане на чуждестранни физически лица, получили доходи от наем . Според чл. 8, ал. 6, т. 5 ЗДДФЛ доходите на чуждестранните физически лица от наем или ... Купи КОМЕНТАР ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 2009 на супер цена от Технополис. колектив. Плащане при доставка или купи на изплащане, доставка до дома или вземи от магазин. При ЕТ са възможни 2 режима на данъчно облагане. Първият е съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) с 15% от реализираната печалба. ... ©2009-2018 Счетоводна къща ... Режимът на облагане с данък върху добавената стойност е регламентиран в Закона за данък върху добавената стойност. ... Данъчно задължени лица ... Наредба Н-9 от 16.12.2009 г., Наредба № Н-10 от 24.08.2006 ... 99 от 2009 г., в сила от 01 ... 1 от Закона да корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото ... Съгласно новата разпоредба на чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2010 г., данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки, или дейности извън рамките на ... Двама президенти поискаха промяна на данъчната система, експерти категорично против. Икономи...