Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани E-Book


Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани - Васил Гоцев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2002
ПИСАТЕЛ: Васил Гоцев
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,56

ОБЯСНЕНИЕ:

В книгата се разглежда Законът за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани. Разкрива се обективният характер на тази отговорност, като тя се отграничава от деликатната отговорност по Закона за задълженията и договорите. Последователно се изясняват отговорността на държавата за дейността на администрацията и на правозащитните органи, регресната отговорност на физическите лица, причинили вредата, към държавата, обемът и границите на отговорността и някои процесуални въпроси.Предназначена е както за специалисти, така и за широк кръг читатели.

...ани, но в практиката на ВКС е прието, че тя се свежда именно до хипотезите ... 64. Отговорност за вреди, произлезли от вещи. Отговорност ... ... ... Законът за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани е приет за първи път у нас през 1988 г. Правото на ЕС не съдържа разпоредби относно реда за ангажиране на отговорността на ... Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действ ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица, по силата на чл.7 от Конституцията. Разпоредбата на чл.4, пар.3 от Договора за ЕС и изискванията, поставени от Съда по делото Frankovich, следва ли да се тълкуват в смисъл, че не допускат исковете за вреди от нарушения на правото на ЕС ... Законът за отговорността на държавата не ограничава прилож­ното поле на отговорността само до вреди, причинени на граждани, но обхваща и вреди, причинени на юридически лица. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани ⚫ от Васил Гоцев 【Софи Р】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Правила на форума Правила на форума Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на ... ВАС прие, че „вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като ... 95. Отговорност на държавата за вреди, причинени от граждани. Правна уредба. Фактически състави. Регресни претенции на държавата 1. І. МОНОГРАФИЯ - Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани в наказателния процес, и механизмите за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Конституция на РБ и Институт на Отговорността. Държавата може и трябва да носи отговорност Отговорност на държавата за вреди. Отговорност за вреди произлезли от вещи - чл.50 ЗЗД - За вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто ... В Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; доп., бр. 59 от 1993 г.) чл. 9, ал. 2 думите "и органите на данъчната администрация" се заменят с ... (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от органите на дознанието, следствието, прокуратурата и съда от незаконно:...