Съсобственост - Правни аспекти E-Book


Съсобственост - Правни аспекти - Стоян Ставру pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2010
ПИСАТЕЛ: Стоян Ставру
ISBN: 9789547306448
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,64

ОБЯСНЕНИЕ:

Макар и да екласически институт на вещното право, съсобствеността и днес продължава дапоставя проблеми пред практикуващите юристи. В книгата са анализирани основнитевъпроси на съсобствеността – нейното възникване, ползите и тежестите на общатавещ и разпределението на ползването й, правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2ЗС, делбата и други основания за прекратяване на съсобственост. Разгледани са ипроблеми, които като че ли са останали в периферията на правния живот:смесването като способ за възникване на съсобственост, формирането на органи насъсобствеността, участието в тежестите от общата вещ, различните способи заразпореждане с идеална част от правото на собственост, делбата приживе и др.Фокусът е върху материалноправните проблеми, като подходът е запазен и приразглеждането на делбата като способ за прекратяване насъсобствеността.Изложението има за цел да подпомогне действащите юристи,които в практиката си се сблъскват с проблеми от сложния правен пъзел насъсобствеността.Стоян Ставру е автор на книгите „Въпроси на етажнатасобственост” (2009), „Вещноправно действие на смъртта” (2008), „Човешкото тялокато предмет на вещни права” (2008), „Въпроси на българското вещно право”(2010), „Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти“ (2008), както и на многодруги публикации

... собственост върху недвижими имоти - данъчна оценка, скица, схема, нотариален акт и др ... ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ... ... . Всичко за ученика Информацията на този уебсайт е предоставена „такава, каквато е" и в максималната степен, позволена от приложимото право, bmw ag изключва отговорността си за вреди, възникнали в резултат на ползването на този уебсайт и ... ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА тук. Дат ... Съсобственост: Правни аспекти | Ozone.bg ... ... ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА тук. Дата: 24 юни 2015г. - гр.Бургас 25 юни 2015г.- гр.Варна Час: 9.00 - 16.30 Място на провеждане: за гр. Бургас Включва: право на собственост и други вещни права, собственост и ползване на земеделски земи, придобиване, наследяване, прехвърляне, съсобственост, правни аспекти на приватизацията, възможност за участие в касовата ... Заглавие: Съсобственост. Правни аспекти Правни аспекти Maкap и дa e клaсичeски институт нa вeщното пpaво, съсобствeносттa и днeс пpодължaвa дa постaвя пpоблeми пpeд пpaктикувaщитe юpисти....