Даване вместо изпълнение E-Book


Даване вместо изпълнение - Методи Марков pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Методи Марков
ISBN: 9789547307704
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,34

ОБЯСНЕНИЕ:

Договорът за даване вместоизпълнение е средство за облекченопогасяване на задълженията и за осигуряванесъбирането на вземанията.Той може да се използва и като средство за финансовооздравяване напредприятия и банки в условията на икономическа криза, наред сразсрочване, отсрочване, опрощаване и редуциране на задълженията.Правнатауредба е лаконична, апубликуваните решения на съдилищата във връзка сдаването вместо изпълнение сатвърде малобройни. Въпреки ограниченоточисло на споровете (резултат отудовлетвореността и на двете страни отблагополучното приключване на технитеотношения), във връзка съссключването и изпълнението на договора се поставятредица въпроси, накоито доктрината не е далаотговор.В сборника "Даване вместо изпълнение" сеизяснява въпросътза същността на явлението като самостоятелен виддоговор, като се разглеждат вдискусионен план неговите характеристики.Правят се съпоставки с множествосходни правни фигури. Разглеждат сепредметът и обектът на договора, както иособеностите, свързани съсстраните. Обръща се внимание на възможните права изадължения настраните, както и последиците от тяхнотонеизпълнение.МетодиМарков е професор в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на „Искътпо чл.108 от ЗС“, „Ограничаване на конкуренцията“, „Ограничаване наконкуренцията отдържавата“, „Ипотеката“, на книгите от поредицатаModus studendi„Семейно инаследствено право“ и „Облигационно право“ идр., както и на многобройнипубликации в периодичния правен печат.

... на обичайната дейност на търговеца по занятие ... Даване вместо изпълнение ≫ описание и цена ≫ Книги ... ... . От представените писмени ... Здравейте :) Ако може малко помощ, защото не откривам нищо по конкретния казус. Имаме взет заем, който не можем да удоволетворим с пари, но пък имаме земя и сгради (на повече от 20 г.) и правим даване вместо изпълнение. например ... ДАВАНЕ ВМЕСТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ... .) и правим даване вместо изпълнение. например продажба на вземането, замяна с друго, дарение, даване вместо изпълнение и т.н. В договора могат да се предвидят и условия относно прехвърлянето, които трябва да се имат предвид. Даване вместо изпълнение. Това е престиране на нещо различно от дължимото със съгласието на кредитора. В такъв случай не е налице едно истинско изпълнени, а едно даване в изпълнение. Същото обаче се различава от продажбата и замяната по своето основание /при тях е acquirendi causa/, както и от новацията - тя има за цел едно вземане да се замести с друго, а не да длъжникът да се ... Даване вместо изпълнение ⚫ от Методи Марков 【Сиби】 9789547307704 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на предприятия и ... Трябва да се отбележи, че плащането чрез чекове, както и договорите, при които вместо плащане се дава нещо друго (т.нар.даване вместо изпълнение - datio in solutum), не подлежат на регулиране за ... Тук става дума наистина за даване вместо изпълнение. Идеята на чл. 152 според мен е някой да не се набута именно предварително - когато все още опасността не е наближила и той си мисли, че няма ... Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той може да се използва и като средст...