Окончателност на сетълмента. Правна уредба E-Book


Окончателност на сетълмента. Правна уредба - Иван Мангачев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2013
ПИСАТЕЛ: Иван Мангачев
ISBN: 9789542812685
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,24

ОБЯСНЕНИЕ:

Окончателността на сетълмента е сравнително ново и малко изследвано понятие в правната доктрина. За практикуващия юрист този правен институт започва да придобива все по-голямо значение. От една страна голяма част от безналичните плащания в страната се извършват чрез системи с окончателност на сетълмента, а от друга е важно какви последствия има за системата възможността за откриване на производство по несъстоятелност спрямо участник в нея. Счита се, че е необходимо приемането на специфична правна рамка, която има за цел да предпази финансовата стабилност като цяло и да не позволи проявлението и разпространението на т.нар. системен риск или рискът свързан с невъзможността на участник в платежна система или на финансов пазар да изпълни в срок задълженията си и по този начин да причини невъзможност за останалите участници да изпълнят техните изискуеми задължения.Настоящото изследване има за основна цел да анализира правната уредба свързана с окончателността на сетълмента. На ниво ЕС Директива 98/26 ЕО от 19 май 1998 (заедно с измененията към нея) е основният акт уреждащ окончателността на сетълмента. Тази директива е възприета у нас основно в Закона за платежните услуги и платежните системи и Закона за публично предлагане на ценни книжа. В изследването са включени също така и законодателствата на редица държави (България, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Франция и Хърватия), както и системните правила на няколко оператори на системи с окончателност на сетълмента.

... сетълмента. Правна уредба" от Иван Мангачев на топ цена от онлайн книжарница dbooks ... Нормативна уредба ... .bg на ☎ 0700 10 399 § 3. Съвременна правна уредба на окончателността на сетълмента § 4. Историческо развитие на предпоставките за окончателност на сетълмента § 5. Изводи ii. Автор. Гл. ас. д-р Иван Мангачев . Анотация. Системите с окончателност на ... 【Окончателност на сетълмента. Правна уредба】 СИЕЛА • Цена ... ... . Изводи ii. Автор. Гл. ас. д-р Иван Мангачев . Анотация. Системите с окончателност на сетълмента имат своя правна уредба в нашето законодателство от сравнително скоро време (виж. Други въпроси и мнения моля, изпращайте на [email protected] Продукти, които може също да харесате Окончателност на сетълмента. Правна уредба на субектите в система с окончателност на сетълмента се съдържа и в чл. 109а, ал. 2 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Там се посочва, че участници в системата ... Книги от категория Право в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Окончателност на сетълмента - Правна уредба ... Окончателността на сетълмента е сравнително ново и малко изследвано понятие в правната доктрина. За практикуващия юрист този правен институт ... Новите моменти при възлагане на обществените поръчки Поля Огнянова Книгата има за цел да представи практически поглед на последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.40 от 13.05.2014 г ... БИСЕРА 6 - платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща окончателност на сетълмента, оперирана от „БОРИКА" АД. Окончателност на сетълмента. Правна уредба. Издателство: ... Влиянието на Австро-Унгария за създаването на албанската нация 1896 - 1908. Издателство: ... Наредба № 16 на БНБ от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на ... Правна литература ... ГРАНИЦИТЕ ПО НПК ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ - МИЛЕНА ФИЛИПОВА, МАРГАРИТА ЧИНОВА - СИЕЛА ... Регистър на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (последно обновен на 21.05.2020 г.) Изтегли (274 kb) Правна уредба. ... разположено между институциите в система с окончателност на сетълмента, действащо като изключителен контрахент на тези институции по отношение на нарежданията им за ... Мангачев, Окончателност на сетълмента: правна уредба (Сиела, София 2013) 96. 27 Committee on Payment and Settlement Systems , A glossary of terms usedin payments and settlement systems (BIS March 2003) 16. Обслужването на картовите плащания по ал. 3 се извършва от оператора на платежна система с окончателност на сетълмента по ал. 2 въ...